Anna Palková

Pracuje ako učiteľka na 1. stupni základnej školy a zároveň ako zástupkyňa pre tento stupeň. Rada skúša nové veci.

Čítať celý článok

Martin Pilát

Je učiteľ na prvom stupni EZŠ, na druhom stupni učí techniku a po vyučovaní robí školského knihovníka. Učí minihádzanú, cez víkendy chodí na minihádzanárske turnaje, tam sa vykričí, a keď má naozaj voľno, ide na horskom bicykli do lesa.

Čítať celý článok

ESŠ je finalistom ocenenia ROMA SPIRIT 2019

11. ročník Roma Spirit 2019 opätovne upriamuje pozornosť na osobnosti, organizácie a zamestnávateľov, ktorí dokážu realizovať projekty, ktoré prinášajú efektívne a fungujúce riešenia výziev nielen rómskej komunity. Roma Spirit je výnimočný spôsob osvety a šírenia pozitívnych príkladov, ktoré sú podporou a ocenením aktívnej snahy jednotlivcov a organizácií zlepšovať životné podmienky a plnohodnotne a dôstojne integrovať rómsku menšinu.

Čítať celý článok

Živá sociálna sieť

„Odlož mobil a príď sa baviť naživo!“ Tak znelo pozvanie pre žiakov druhého stupňa a gymnázia ESŠ v dňoch 25. až 29.11. v rámci akcie Živá sociálna sieť. Počas celého týždňa boli v čase veľkých prestávok pripravené živé chaty na ekologické, etické a politické témy. V knižnici spoločne čítali žiaci aj učitelia zaujímavé knihy. Na chodbe 2. poschodia boli pripravené stolové hry, antistresové omaľovánky, či rôzne osobnostné dotazníky na lepšie sebapoznávanie.

Akciu pripravila skupina Peer ministry, ktorá sa snaží vytvárať v škole priestor na stretnutia, rozhovory a budovanie vzťahov.

Taste AMERICA

Siedmi naši gymnazisti mali minulé leto príležitosť zúčastniť sa výmenného pobytu v amerických rodinách a cirkevných zboroch, Summer Exchange Program.

Čítať celý článok

Súťaž Ja Slovensko

Spoločnosť Junior Achievment (JA) Slovensko poskytuje základným a stredným školám nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom praktických programov. Programy podporujú podnikateľské a ekonomické myslenie a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže.

Čítať celý článok

Malí záchranári z 2.A

Škola, to neznamená len predmety, ako sú matematika alebo slovenský jazyk. Naši žiaci sa tu učia aj mnohé iné zaujímavé veci. Prostredníctvom ,,mini zdravotníckeho kurzuˮ, ktorý bol zameraný na správne poskytnutie prvej pomoci, sme sa dozvedeli, ktoré telefónne čísla sú dôležité, taktiež užitočné rady ako pomôcť pri rôznych úrazoch a strate vedomia.

Čítať celý článok