Taste AMERICA

Siedmi naši gymnazisti mali minulé leto príležitosť zúčastniť sa výmenného pobytu v amerických rodinách a cirkevných zboroch, Summer Exchange Program. O svojich zážitkoch a dojmoch informovali v prezentáciách na každoročnom evente Taste America. Predstavila sa nám tiež naša nová americká lektorka Rachel Lulich. Event sme každoročne ukončili skutočnou ochutnávkou amerického grilovania, koláčov, sladkostí a slaností.