Keď je učiteľom rodič alebo, čo je etiketa

Slušnosť. Vec, ktorá sa v dnešnom svete vidí už len málokedy. Pokora, vďačnosť, súcit, gavalierstvo alebo lepšie povedané džentlmenstvo. Toto je len časť z vecí, ktoré sa medzi ľuďmi vytrácajú.

Na hodine s pani Petrášovou sme však videli, že je možné opäť sa to naučiť. Žiaci z 2.A mali možnosť vidieť, ako si správne vymeniť pár komplimentov, ako kompliment prijať, aké dôležité je, aby páni boli k dámam džentlmenskí. Naučili sa, komu a ako vykať alebo tykať. Čo sa hodí povedať a čo naopak nie je vhodné.