Súťaž Ja Slovensko

Spoločnosť Junior Achievment (JA) Slovensko poskytuje základným a stredným školám nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom praktických programov. Programy podporujú podnikateľské a ekonomické myslenie a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže.

Naša škola EZŠ a EGMT je zapojená v programe Viac ako peniaze. Súčasťou programu sú rôzne súťaže. Veľmi obľúbená je súťaž Innovation Camp, ktorá sa koná raz ročne v Bratislave. Tohtoročný Innovation Camp prebiehal 13.11.2019 v priestoroch Slovenskej sporiteľne v Bratislave. Súťaže sa zúčastnili žiaci IX.A triedy: Matúš Dulla, Martin Klušák, Martin Kralovič, Alexander Poole a Ján Hanulík spolu s pani učiteľkou Buľovskou. Každý žiak bol súčasťou iného tímu, spolu s ostatnými žiakmi základných škôl. Úlohou tímov bolo riešiť výzvu : Banka budúcnosti. Každý tím mal odborného konzultanta zo Slovenskej sporiteľne. Náš žiak Martin Klušák bol v tíme, ktorý vyhral 1. miesto v kategórii základné školy. Gratulujeme!