ESŠ je finalistom ocenenia ROMA SPIRIT 2019

11. ročník Roma Spirit 2019 opätovne upriamuje pozornosť na osobnosti, organizácie a zamestnávateľov, ktorí dokážu realizovať projekty, ktoré prinášajú efektívne a fungujúce riešenia výziev nielen rómskej komunity. Roma Spirit je výnimočný spôsob osvety a šírenia pozitívnych príkladov, ktoré sú podporou a ocenením aktívnej snahy jednotlivcov a organizácií zlepšovať životné podmienky a plnohodnotne a dôstojne integrovať rómsku menšinu.

Prípravný výbor Roma Spirit, obdržal na preštudovanie 176 právoplatne prijatých nominácií. Do finálového kola 11. ročníka Roma Spirit 2019 postúpilo 21 nominácií, tri v každej zo siedmich kategórií. Naša škola bola za školský sociálny projekt It Don´t Matter If You´re Black or White nominovaná a postúpila do finále v kategórii Spoločnosť a Zamestnávateľ. O všetkých inšpiratívnych príbehoch búrania ľudských predsudkov sa môžete v skratke dočítať tu: ROMASPIRIT 

Vyhlasovateľmi Roma Spirit 2019 sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Rozhlas a televízia Slovenska a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.
Na galavečere slávnostného odovzdávania Roma Spirit 2019 boli ocenení a verejne sme poďakovali a vyzdvihli osobnosti a organizácie, ktoré sú inšpiráciou a motiváciou pre angažovanie sa ďalších občanov v projektoch prinášajúcich komplexné a dlhodobé riešenie otázok týkajúcich sa nielen rómskej komunity. Záznam z galavečera Roma Spirit 2019 odvysiela RTVS 5. decembra o 20.10 na Dvojke.
(Článok čiastočne prevzatý z https://www.romaspirit.sk/roma-spirit-2019/)