Navždy sa zachová v pamäti stužková…prvýkrát – 5.AG

9.11.2019 sa uskutočnila stužková slávnosť 5.AG triedy tradične v priestoroch Evanjelického bilingválneho gymnázia v Martine. Celý večer sa niesol v čarovnom duchu ľudovej tematiky, ktorú dopĺňali folklórne stuhy, kvety a korbáčiky. Ako študenti sme najprv dostali stužky od pani zástupkyne Ing. Dany Bednárovej a triednej pani učiteľky Mgr. Alexandry Macekovej. Atmosféra bola od začiatku veľmi dojemná, no na váhe tomu pridali príhovory, ktoré nenechali jedno oko suché. Po stužkovaní sme rodičom a učiteľom predviedli program, ktorý sme si usilovne nacvičovali a ktorý zaplnil sálu smiechom. Prítomní sa pobavili i na častuškách, vtipných básničkách, o každom študentovi v triede. O polnoci sa začala skutočná zábava, ktorá nikoho nenechala sedieť na stoličke. Zabavili sa tu nielen rodičia, učitelia a študenti, ale i pozvaní hostia, ktorí celú atmosféru spestrili. Na tento deň, ktorý sa stal jedným z najdôležitejších medzníkov v živote študenta, bude každý z 5.AG triedy spomínať len s úsmevom.
Lea Mališáková