Vianoce

Po skončení vianočných besiedok (16. a 17.12) školský klub detí srdečne pozýva rodičov, starých rodičov a priateľov školy na adventné trhy, na ktorých budú za dobrovoľný príspevok výrobky žiakov z krúžkov Základy varenia a Výtvarný ateliér. Finančný výťažok bude použitý na podporu aktivít školského sociálneho projektu, ktorý je zameraný na pomoc deťom s onkologickým ochorením a ich rodinám.