Návšteva partnerov z USA 

V novembri sme na našej škole privítali návštevu z Hales Corners Lutheran Church & School, Wisconsin, ktorá je jednou z našich partnerských škôl v USA. Zástupkyňa riaditeľa Crissy Peterson, učiteľka science Jana Horn a učiteľka hudby Amy Kurz prišli v rámci bilaterálnej spolupráce, aby sa bližšie zoznámili s našou školou, jej špecifikami a fungovaním. Súčasťou ich programu boli aj návštevy vybraných vyučovacích hodín na 1. a 2. stupni EZŠ a v EMŠ, kde v úlohe pozorovateľov pomáhali pri zlepšovaní kvality výučbu angličtiny.

V rámci pravidelnej akcie s názvom Ochutnajte Ameriku odprezentovali našu dlhoročnú spoluprácu v podobe organizovania J-Campu pre žiakov 2. stupňa našej školy, ktorý pripravujeme práve s Hales Corners Lutheran Church.