Odštartovali sme Rok evanjelického školstva

Na slávnostných službách Božích v Evanjelickom kostole v Prešove, ktoré sa konali 17. novembra 2019 pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie, bol otvorený Rok evanjelického školstva. Rok potrvá do 15.11.2020. Hlavná myšlienka vychádza z biblického verša v Prísloviach 4, 23: „So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život.“ Služby Božie bolo možné sledovať v priamom prenose RTVS.

V rámci tohto roku plánujeme: 

☉ Festival kresťanského umenia v máji 2020
☉ Všeobecnú pastorálnu konferenciu zameranú na vzdelávanie v roku 2020
☉ Misijné dni, ktorých témou bude vzdelávanie, uskutočnia sa na konci augusta 2020
☉ Teologickú konferenciu ECAV na tému: Vzdelávanie v ECAV
☉ Žiacku konferenciu škôl ECAV na tému: Vzdelávaním k úspešnej kariére – október 2020