Návšteva lekárskej fakulty

Dňa 14.11.2019 navštívili tretiaci v rámci Dňa otvorených dverí Jesseniovu lekársku fakultu. V simulačnom výučbovom centre sa detí ujali študenti medicíny. Na štyroch stanovištiach si mohli vyskúšať poskytnutie prvej pomoci, pozorovali dýchanie a pulz u zdravého a chorého človeka. Najviac ich zaujali anatomické modely ľudského tela, virtuálni pacienti a rôzne simulátory. V priestoroch centra sme stretli aj niekoľko našich už bývalých študentov ESŠ. Veríme, že aj vďaka takýmto akciám z radov našich terajších tretiakov EZŠ vyrastú budúci úspešní lekári.