Benjamin a Natalka…

Presne takto nás volá každé dieťa v našej evanjelickej materskej škôlke. Za deťmi prichádzame každý pondelok s novým príbehom, s novou piesňou a novými nápadmi. Niekedy hráme divadlo, niekedy len naučíme deti ukazovaciu pesničku. A máme nesmiernu radosť z toho, ako nám je spolu dobre. A prajeme si, aby sme aj budúci školský rok spolu rástli vo viere v Trojjediného Boha a v poznaní svojej hodnoty – toho, že sme milované deti, o ktoré sa Boh stará ako dobrý Otec.

Natália Kacianová

Život v našej škôlke

Život sa nám za posledné mesiace začal vracať do starých koľají, čo sa hneď prejavilo aj na našom škôlkarskom živote. V máji sme toho veru stihli mnoho.

Čítať celý článok

Gratulácia k jubileu

Helenka Záborská je človek so silným rodinným zázemím a so srdcom na dlani. Nepoznám človeka, ktorý by na ňu povedal krivé slovo, alebo by sa na ňu nejakým spôsobom sťažoval. Poznáme sa dlhé roky. Spoznali sme sa dávno predtým, ako sme začali pracovať v Evanjelickej materskej škole. Bohu vďaka za to, že nám naše cesty opäť skrížil. A prečo vlastne píšem o Helenke? V máji sa dožila vzácneho životného jubilea. Ako mama na materskej, si dovolím využiť tento priestor na vlastnú psychoterapiu.

Čítať celý článok

Poďakovanie za Deň detí

Vážení a milí rodičia,
srdečne ďakujeme za Vašu osobnú angažovanosť a pomoc pri organizovaní MDD v škole!
Akcia sa v plnej miere vydarila, aj počasie vyšlo, deťúrence boli natešené, učitelia spokojní, spätné väzby sú len pozitívne. Dúfam, že ste si to užili aj Vy! Spolupráca fungovala na všetkých úrovniach, sme radi, že aj deti si dokázali navzájom vyjsť v ústrety a podieľali sa na zabezpečení plynulého chodu aktivít.

Budeme radi za Vaše postrehy a pripomienky, aj tie negatívne, aby sme mohli vychytať muchy na budúci rok. Počítame s Vami 🙂

Čítať celý článok

Odovzdanie daru Evanjelickej špeciálnej škole v Červenici

Deň detí sa na našej škole oslavoval 31.5. Práve vtedy nás navštívila pani riaditeľka Evanjelickej špeciálnej školy v Červenici Iveta Krajčirovičová a jej kolegovia. Počas celého školského roka sme boli spojení cez sociálny projekt Srdcom vidíš – počuješ a konečne sme sa aspoň na chvíľu stretli osobne. Oslava na školskom dvore sa im veľmi páčila.

Čítať celý článok

Ocenenie v súťaži InoŠkola

Naša škola bola jednou zo siedmich škôl, ktoré v rámci druhého ročníka súťaže InoŠkola získali ocenenie za zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu. Súťaže sa zúčastnilo vyše 40 škôl z celého Slovenska, z ktorých odborná porota prijala a spracovala takmer dve tisícky dotazníkov od študentov a učiteľov. Na základe ich analýzy boli identifikované školy, ktoré nielen tvrdia, že sú inovatívne, ale o ktorých si to myslia aj ich žiaci.

Čítať celý článok

Pocit

Je milión pocitov, ktoré ako učitelia na konci roka prežívame. Často je to únava, kedy aj naša káva už potrebuje kávu, časový stres, aby sme do konca roka všetko stihli, spravodlivo uzatvorili známky, zorganizovali školský výlet, školu v prírode, prespávačku v škole, garden party, školu v prírode či oslavu učenia pre rodičov. Aký pocit prežívam na konci roka ja ako riaditeľ? Môj základný pocit je pocit hlbokej úcty, rešpektu a vďačnosti za svojich kolegov a kolegyne.

Čítať celý článok

Poďakovanie za dobrovoľnícku pomoc počas Dňa narcisov

Milí priatelia,

opäť  v uliciach, opäť s aktívnym zapojením  dobrovoľníkov – po dvoch rokoch nútenej pauzy sa podarilo zrelaizovať 26. ročník Dňa narcisov.

My v Lige proti rakovine sme v tento deň dostali potrebnú dávku energie a chuti pokračovať v našej činnosti s veľkým nasadením a entuziazmom.

Čítať celý článok