Ďakovný list za účasť v 10 ročníku súťaže „Moje ľudské práva“

Vážený pán riaditeľ, vážená pani riaditeľka,

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva si  Vám dovoľuje poďakovať  za účasť v 10 ročníku súťaže „Moje ľudské práva“. Výtvarné práce žiakov a žiačok Vašej školy prispeli k vysokej umeleckej aj ľudskoprávnej úrovni tejto súťaže.

Stredisko súčasne ďakuje pedagogickému kolektívu Vašej školy za odbornú pomoc žiakom a žiačkam  pri tvorbe výtvarných prác. Chceme vysloviť presvedčenie, že aj takéto aktivity patria do výchovno-vzdelávacieho procesu a umožňujú žiakom  hlbší osobnostný a vedomostný rozvoj.

S pozdravom
Jana Bubničová
asistentka Slovenské národné stredisko pre ľudské práva