Ocenenie v súťaži InoŠkola

Naša škola bola jednou zo siedmich škôl, ktoré v rámci druhého ročníka súťaže InoŠkola získali ocenenie za zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu. Súťaže sa zúčastnilo vyše 40 škôl z celého Slovenska, z ktorých odborná porota prijala a spracovala takmer dve tisícky dotazníkov od študentov a učiteľov. Na základe ich analýzy boli identifikované školy, ktoré nielen tvrdia, že sú inovatívne, ale o ktorých si to myslia aj ich žiaci.

Slávnostné vyhlásenie víťazných škôl sa uskutočnilo 28. júna 2022 v aule Biblickej školy, kde na hostí čakal zaujímavý program. Pán riaditeľ Jozef Sopoliga v rámci svojho príhovoru okrem iného povedal: “Mám veľkú radosť z tohto ocenenia, ktoré je dôkazom toho, že na našej škole máme okrem šikovných a vnímavých žiakov aj skvelý tím pedagógov, ktorí si uvedomujú, že aj vzdelávací proces potrebuje neustále inovácie. Neboja sa vyjsť zo svojej komfortnej zóny a aj napriek mnohým prekážkam tieto inovácie zavádzajú do praxe, za čo im patrí moja vďaka a úcta.”

Projekt Inoškola zastrešuje občianske združenie Vĺčatá.sk a vzniká vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.