Život v našej škôlke

Život sa nám za posledné mesiace začal vracať do starých koľají, čo sa hneď prejavilo aj na našom škôlkarskom živote. V máji sme toho veru stihli mnoho.

Zápis do EMŠ

Máj sme v našej škôlke začali zápisom do EMŠ v dňoch 2.-6. mája 2022. Odchádza nám 25 predškolákov, tak sme ich miesta zaplnili novými detičkami, na ktoré sa už teraz tešíme. A zároveň je nám smutno za tými, čo odchádzajú. Rozlúčka s našimi predškolákmi bude dňa 24.6.2022. Ešte že sme pod jednou „strechou“, a tak ich môžeme aspoň občas z diaľky sledovať, či vymeniť si pár slov o tom, ako sa im darí.

Výchovný koncert v rámci programu MINI s CVČ Kamarát Martin

3. mája 2022 sa naše včielky, sovičky a žirafky zúčastnili výchovného koncertu v rámci programu MINI s CVČ Kamarát Martin. V spolupráci s DFS Turiec predviedli deťom hudobno-tanečné pásmo Od jari do leta, kde sa deti mohli oboznámiť s tradičnými jarnými ľudovými hrami, piesňami a tancom našich predkov a čo viac, mohli si to aj samé vyskúšať.

No a šesť našich predškolákov sa v tento deň zúčastnilo na športovej súťaži MARTINSKÉ OLYMPIJSKÉ HVIEZDIČKY. Aj keď naše deti nezvíťazili, pekná organizácia a pohodová atmosféra dodávali deťom chuť a húževnatosť pri zvládaní športových disciplín a samy seba určite prekonali.

Beseda s mestskou policajtkou

6. mája 2022 ku našim predškolákom zavítala pani mestská policajtka Mgr. Húsková, ktorá v rámci projektu Kamarát AX besedovala s deťmi na tému Bezpečný kontakt so zvieratami.

Ateliér Kocúr v Turčianskej galérii

12. mája 2022 navštívili deti sovičkovej triedy Ateliér Kocúr v Turčianskej galérii, kde sa oboznámili s grafickou technikou – detskou verziou linorytu. Deti vytvorili krásne grafiky, ktoré potom poslúžili ako pozvánky pre mamičky na besiedku.

Besiedky pre mamičky

V dňoch 17., 18. a 19. mája sa naše deti konečne po dvoch rokoch mohli svojim mamičkám (aj starým mamám) poďakovať za ich lásku a starostlivosť na spoločnej besiedke pre mamičky.

Prednáška o dentálnej hygiene

24. mája 2022 nám p. Lojdová z RÚVZ v Martine prišla prednášať o tom, ako sa správne starať o zúbky. Správny postup sa dozvedeli všetky deti – od žabiek až po žirafky. Mnohé z nich, hlavne tie staršie, už veru vedeli odpovedať na jej otázky.

Výstava „Za obrazom“

27. mája 2022 deti sovičkovej triedy navštívili Turčiansku galériu, kde si pozreli edukačno-prezenčnú interaktívnu výstavu pod názvom “Za obrazom”. Deti mali možnosť priamo v expozícii experimentovať, zabávať sa či výtvarne sa prejavovať.

Týždeň detskej radosti

Divadelné predstavenie bolo prvé, čím sme odštartovali v pondelok 30. mája 2022 týždeň detskej radosti. Deti si vychutnali predstavenie divadla Theatro Bratislava – Ako myška vymenila syr za lásku.

Poldenný výlet bol druhým naším počinom v rámci týždňa detskej radosti. Aj keď bol pôvodne plánovaný pre deti 2. až 4. triedy spoločne ku hojdačke v Žabokrekoch, nakoniec nás okolnosti prinútili trochu improvizovať, a tak časť detí, ktorá sa ku hojdačke nedostala a nemohla si užiť krásy tamojšej prírody a pohody pri spoločných aktivitách absolvovala príjemnú prechádzku lesom i lúkou nad Bystričkou a na záver si výlet spestrili spoločnými hrami na tamojšom detskom ihrisku. Počasie nám vyšlo ako na objednávku, a tak si obe skupiny užili krásny deň a spoločne strávené chvíle v prírode.

 

Návšteva divadelného predstavenia Janko a Marienka – v stredu 1.6.2022 sme pokračovali v týždni detskej radosti návštevou divadelného predstavenia Janko a Marienka, ktorého sa zúčastnili deti 2., 3. a 4. triedy. Po predstavení si vypočuli rozprávanie Jána Cígera z Antikvariátu Mädokýš a dostali darčeky z DEMRA, ktoré túto akciu organizovalo.

Športový deň – štvrtok pokračoval športovým dňom, v ktorom si deti zmerali svoje sily pri športovom zápolení, žiaľ pre nepriaznivé počasie len v triedach.

Deň otvorených dverí v Stredisku výcviku a mobilizačného doplňovania OS SR na Severe bol poslednou z akcií týždňa detskej radosti. Zúčastnili sa ho deti 3. A 4. triedy.

Tým ale detská radosť nekončila, lebo nás do konca mesiaca čakalo ešte veľa zaujímavých akcií:

  • divadelné predstavenie Dobrý deň pán učiteľ 8.6.2022 – pre deti celej MŠ
  • celodenný školský výlet do rezortu Villa Betula v Liptovskej Sielnici 14.6.2022, kde sa deti dosýta vyhrali, kadečo videli a strávili pekné chvíle v kruhu svojich kamarátov
  • na svoj prvý výlet sa odvážili aj naše najmenšie žabky, ktoré sa 16.6.2022 vybrali do Múzea Andreja Kmeťa a svoje dobrôtky, ktoré im mamičky na výlet nabalili skonzumovali na pikniku v meste
  • v rámci festivalu Dotyky a spojenia sa naše predškolské triedy zúčastnili 21.6.2022 netradičného divadelného predstavenia O vlkovi, ktorý vypadol z knižky
  • predškoláci sa rozlúčili aj s kráľovnou Grafiou a celým jej kráľovstvom, ktoré spoznávali počas kurzu fonematického uvedomovania a ktorý tým úspešne zavŕšili
  • návšteva Ateliéru Kocúr 28.6.2022 – kde si sovičky vytvorili krásne záložky do kníh
  • no a najväčšou akciou toho mesiaca bola: rozlúčka s našimi predškolákmi spojená s nocou v škôlke – v piatok 24.6. Naše Žirafky a niektoré Sovičky zažili oslavu ako sa patrí. Pripravili si program, ktorým preukázali svoju šikovnosť a múdrosť. Všetci sme si užili záhradnú párty a neskôr pod vedením Psíka, Mačicky a mamičky Kozičky zažili Noc v škôlke. Dúfame, že čas strávený v škôlke navždy zostane pre naše deti krásnym zážitkom. My ďakujeme aj touto cestou, že sme mali možnosť tieto úžasné bytôstky od ich útleho veku vychovávať a vzdelávať a tešiť sa z ich prítomnosti. Ďakujeme rodičom a zamestnancom školy za pomoc pri realizácii besiedky. Aj vďaka nim zostane pre nás tento deň vzácny a nezabudnuteľný. Našim predškolákom prajeme úspešný štart v novom školskom roku pod láskavou ochranou nášho Pána.

    > Fotografie z rozlúčky