Odovzdanie daru Evanjelickej špeciálnej škole v Červenici

Deň detí sa na našej škole oslavoval 31.5. Práve vtedy nás navštívila pani riaditeľka Evanjelickej špeciálnej školy v Červenici Iveta Krajčirovičová a jej kolegovia. Počas celého školského roka sme boli spojení cez sociálny projekt Srdcom vidíš – počuješ a konečne sme sa aspoň na chvíľu stretli osobne. Oslava na školskom dvore sa im veľmi páčila.

Vďaka vašej štedrosti sa nám v aktivitách sociálneho projektu ako napr. Školská lotéria a beh Míľa nádeje podarilo vyzbierať 3 200,- eur, ktoré sme našim partnerom odovzdali. Budú použité na rekonštrukciu cvičnej kuchynky, ktorá žiakom v Červenici slúži aj ako učebňa, aby sa naučili samostatne pripraviť si jednoduché jedlo. Odovzdali sme im aj sumu 300,- eur, ktorú v rámci podujatia Míľa nádeje vyzbierali v Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši.

Fotografie z odovzdávania daru.

Jana Bosáková