Poďakovanie za Deň detí

Vážení a milí rodičia,
srdečne ďakujeme za Vašu osobnú angažovanosť a pomoc pri organizovaní MDD v škole!
Akcia sa v plnej miere vydarila, aj počasie vyšlo, deťúrence boli natešené, učitelia spokojní, spätné väzby sú len pozitívne. Dúfam, že ste si to užili aj Vy! Spolupráca fungovala na všetkých úrovniach, sme radi, že aj deti si dokázali navzájom vyjsť v ústrety a podieľali sa na zabezpečení plynulého chodu aktivít.

Budeme radi za Vaše postrehy a pripomienky, aj tie negatívne, aby sme mohli vychytať muchy na budúci rok. Počítame s Vami 🙂

 

Za Rodičovské združenie pozdravuje
Bc. Lucia Benčaťová R.
tajomníčka združenia
Výbor Rodičovského združenia
Evanjelickej spojenej školy Martin
M.R. Štefánika 17, 036 01 Martin
https://essmt.sk/rodicovske-zdruzenie/
rodicovskezdruzenie@essmt.sk