Poďakovanie za dobrovoľnícku pomoc počas Dňa narcisov

Milí priatelia,

opäť  v uliciach, opäť s aktívnym zapojením  dobrovoľníkov – po dvoch rokoch nútenej pauzy sa podarilo zrelaizovať 26. ročník Dňa narcisov.

My v Lige proti rakovine sme v tento deň dostali potrebnú dávku energie a chuti pokračovať v našej činnosti s veľkým nasadením a entuziazmom. Pramenia z toho,  že  ohlasy na návrat tohto slovenského fenoménu boli mimoriadne potešiteľné. Veríme, že i vaši dobrovoľníci prichádzali so správami o pozitívnom vnímaní Dňa narcisov prevažnou väčšinou prispievajúcich a tiež dúfame, že sami dobrovoľníci mali z tohto dňa radosť. Už prvé predbežné výsledky naznačovali, že návrat zbierky do ulíc bol dobrý krok, že jej tradícia a tiež zmysluplnosť sú potvrdené sumou, ktorú aktuálne evidujeme na účte a ešte to nie je suma konečná.

Aktuálne vám môžeme oznámiť, že na špeciálnom účte Dňa narcisov je 830 000 EUR:)

cca do 15. júla čakáme na informáciu o výsledku zbierky mobilnej (operátori si vyhradzujú právo na spracovanie výsledkov do 2 mesiacov od ukončenia zbierky), kedy finálnu sumu 26. ročníka zbierky zverejníme na: www.dennarcisov.sk i na našom FB profile.

Aj ak by už nepribudla žiadna suma (čo sa však nestane), už i aktuálny výsledok zbierky je pre nás nečakaný. Sme veľmi vďační, pretože si uvedomujeme náročnosť doby, ktorá zasahuje všetky oblasti života. Podpora ľudí je pre nás neoceniteľná,  pritom veľmi potrebná. Na Slovensku ročne pribúda okolo 40 000 onkologických pacientov. Nedá sa pomôcť všetkým a všade, ale veľkej skupine áno. Mnohí sa na nás obracajú a pomáhame bez rozdielu všade a každému tak, ako nám naše možnosti a schopnosti dovolia. Žiaľ, trend rakoviny je stúpajúci, preto si uvedomujeme i našu úlohu na poli prevencie a radi budeme sprostredkúvať o jej potrebe informácie celej verejnosti s akcentom na mladú generáciu.

Milí priatelia, ďakujeme, že ste sa aj napriek neistej dobe rozhodli podieľať na jedinečnom dni – Dni narcisov, ktorého nečakaný výsledok opäť dokázal, že ide o najvzácnejšiu zbierku a že projekty, na ktorých každým dňom pracujeme, dávajú zmysel nielen nám, ale i vám, no predovšetkým sú prínosom pre onkologických pacientov.

Budeme radi, ak si naše poďakovanie zaslané v prílohe pripnete na nástenku,  aby vám i dobrovoľníkom pripomínalo, akí vzácni pre nás ste. Veríme, že o rok opäť prinesieme spolu do ulíc pozitívnu energiu, spolupatričnosť, nádej.

Vážení a milí priatelia – jednoduché ďakujeme neobsiahne všetko, čo by sme chceli povedať, ale hovoríme ho úprimne, s vďakou v srdciach a vedomím, že bez vás všetkých by bol výsledok úplne iný.

Ďakujeme všetkým 402 školám

Ďakujeme všetkým 10 139 dobrovoľníkom

Ďakujeme v mene Ligy proti rakovine i v mene každého onkologického pacienta, ktorý sa nás s dôverou obráti a my sa snažíme jeho dôveru nesklamať

Želáme vám pevné zdravie, veľa zaslúženého oddychu a budeme sa tešiť na ďalšiu a ďalšiu spoluprácu vo viere, že 2 pandemické roky zostanú mementom a spomienkou, ktorá bude blednúť…

S úctou k vašej práci, s vďakou za všetko,

tím Ligy proti rakovine

Pre vašu informovanosť o využívaní zdrojov zo zbierky:

ONKOPORADŇA – prostredníctvom Onkoporadne (0800 11 88 11, poradna@lpr.sk) majú pacienti možnosť každodenného poradenstva s odborníkmi z rôznych oblastí.

SIEŤ ONKOPSYCHOLÓGOV – onkopsychológovia LPR sú k dispozícii onkologickým pacientom  a ich blízkym naprieč Slovenskom v ťažkých chvíľach počas liečby i po nej.

JEDNORAZOVÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK – ak sa ľudia s onkologickým ochorením ocitnú v hmotnej núdzi, môžu sa obrátiť so žiadosťou o finančnú výpomoc.

„VYSTRIHAJ SA SLOVENSKO!“ – pre onkologické pacientky, ktoré prišli v dôsledku liečby o vlasy, zabezpečujú ručne vyrobené parochne zo živých vlasov a parochne z umelých vlasov.

PODPORNÉ SKUPINY PRE PRÍBUZNÝCH A POZOSTALÝCH – onkologické ochorenie zasahuje celú rodinu. LPR poskytuje psychologickú podporu aj blízkym, ktorí sa starajú o pacienta a tiež tým, ktorí svojho blízkeho stratili.

RODINNÉ A RELAXAČNÉ POBYTY – pobyty poskytujú relax, ponúkajú program pod odborným vedením prispôsobený potrebám pacientov a ich rodín

„NÁHRADNÝ DOMOV“ Vv Bratislave a Košiciach zabezpečujú rodičom ubytovanie počas hospitalizácie dieťaťa s onkologickou diagnózou.

ADVOKÁCIA PACIENTA – vďaka dlhoročným skúsenostiam a kontaktom nepretržite komunikujeme s príslušnými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí s cieľom dosiahnuť lepšiu starostlivosť o pacientov

PREVENCIA A PUBLIKÁCIE – pravidelnými edukačnými eventami, informovaním verejnosti prostredníctvom letákov, prednášok pre firmy a školy podporuje LPR prevenciu rakoviny. Na základe dopytu po informáciách pripravuje LPR                                                                 s odborníkmi materiály, ktoré na požiadanie distribuuje do nemocníc, ambulancií a individuálnym záujemcom.

PROGRAMY PRE PACIENTOV V CENTRÁCH POMOCI V BRATISLAVE, KOŠICIACH A MARTINE – celoročne organizujú vzdelávacie, pohybové a voľnočasové aktivity pre onkologických pacientov.