Pocit

Je milión pocitov, ktoré ako učitelia na konci roka prežívame. Často je to únava, kedy aj naša káva už potrebuje kávu, časový stres, aby sme do konca roka všetko stihli, spravodlivo uzatvorili známky, zorganizovali školský výlet, školu v prírode, prespávačku v škole, garden party, školu v prírode či oslavu učenia pre rodičov. Aký pocit prežívam na konci roka ja ako riaditeľ? Môj základný pocit je pocit hlbokej úcty, rešpektu a vďačnosti za svojich kolegov a kolegyne.


Milí kolegovia a kolegyne, viem, že tento rok nebol jednoduchý. Začiatkom roka ste sa snažili vytvoriť pozitívnu klímu v triedach, sceliť triedne kolektívy, vybudovať vzťahy medzi žiakmi a so žiakmi. Potom prišlo znovu dištančné vzdelávanie, hybridné vzdelávanie, neskôr otvorenie školy v plnom formáte, nasledovala kríza na Ukrajine a s ňou bolo potrebné prispôsobiť sa novej situácii aj v triedach. Adaptácia na nové podmienky Vás stála nemalo síl a úsilia, sebazaprenia, štúdia a hľadania nových ciest. Popritom ste pracovali na inováciách, aby žiaci mali viac príležitostí v triedach na myslenie, aby boli menej pasívni. Poctivo ste spolu s asistentmi, psychologičkami, špec. pedagogičkami zápasili o to, aby všetci žiaci mali čo najlepšie podmienky pre svoj rozvoj a vzdelanie. Snažili ste sa, aby sa rozvíjali po duchovnej stránke a boli ste veľmi citliví a podporní, keď ktorýkoľvek žiak prechádzal alebo zažíval krízu. Boli ste skvelý tím, priali ste si navzájom, podporovali ste sa navzájom, ale aj sa učili jeden od druhého. Keď sa začiatkom jari uvoľnili hygienické opatrenia a bolo možné viac sa venovať aktivitám aj mimo tried a skupiny žiakov sa už mohli miešať, zrazu som nadobudol pocit, že podobne ako rozkvitla príroda, rozkvitla aj škola a vy v nej. Zrazu som videl, viacej usmiatych učiteľov, ale aj žiakov. Niektoré dni bežalo v škole aj niekoľko hromadných aktivít naraz. Pre žiakov ste vytvorili príležitosti, aby mali v škole zábavu, aby sa v škole cítili ako jedna komunita ľudí, ktorí si navzájom prajú, ale zároveň, aby sa aj učili. Spolu so žiakmi ste pripravili skvelé spoločné aktivity, na ktorých sa všetci cítili dobre.

Kolegovia a kolegyne, som za Vás Pánu Bohu nesmierne vďačný. Ste veľmi vzácni ľudia a veľmi Vám ďakujem za všetko, čo robíte pre našich žiakov. Patrí Vám moje veľké ďakujem.

Jozef Sopoliga
riaditeľ