Benjamin a Natalka…

Presne takto nás volá každé dieťa v našej evanjelickej materskej škôlke. Za deťmi prichádzame každý pondelok s novým príbehom, s novou piesňou a novými nápadmi. Niekedy hráme divadlo, niekedy len naučíme deti ukazovaciu pesničku. A máme nesmiernu radosť z toho, ako nám je spolu dobre. A prajeme si, aby sme aj budúci školský rok spolu rástli vo viere v Trojjediného Boha a v poznaní svojej hodnoty – toho, že sme milované deti, o ktoré sa Boh stará ako dobrý Otec.

Natália Kacianová