Konečne sme mohli navštíviť našich amerických partnerov

Pandémia COVID-19 je za nami a vzťahy NKV s partnermi z USA sa pomaly, ale isto dostávajú do normálu. Sme vďační, že tieto vzťahy prežili test takmer dvojročného odlúčenia, keď sme sa mohli stretávať iba vo virtuálnom priestore. Prvou lastovičkou v tomto roku bola návšteva dvoch profesoriek a piatich študentov z pedagogickej katedry Purdue University. Na našej ESŠ absolvovali týždennú prax a tiež množstvo podnetných stretnutí s našimi žiakmi a učiteľmi. Súčasťou ich vzdelávacieho pobytu bola aj jednodňová stáž v základnej škole v Rokycanoch, ktorá sa venuje vzdelávaniu rómskych žiakov. V mesiacoch marec a máj sme vycestovali do USA, aby sme navštívili naše partnerské cirkevné zbory. Všade pri svojich návštevách sme sa stretli s ochotou našich partnerov pokračovať v podpore NKV a kresťanského vzdelávania v Martine. Naši partneri ocenili aj starostlivosť o ukrajinských utečencov, ktorú im cez naše inštitúcie poskytujeme. Našou snahou je poskytnúť ukrajinským deťom bezpečné a podnetné prostredie v našej škole, kde po všetkých útrapách budú môcť zažiť Božiu prijímajúcu lásku.

Rovnako sa tešíme na letné aktivity, ktoré plánujeme zrealizovať s našimi americkými partnermi. V poslednom júnovom týždni šesť dobrovoľníkov z Hales Lutheran Church and School, WI pomohlo zlepšiť konverzačné schopnosti našich študentov na druhom stupni ESŠ. V prvom júlovom týždni spolu s Grace Lutheran Church, IL pripravujeme Letnú biblickú školu pre slovenské a ukrajinské deti. Nasledujúce dva týždne bude 20 dobrovoľníkov z New Heights Church, WA učiť našich študentov a širokú verejnosť anglický jazyk. Tieto kurzy konverzačnej angličtiny ako aj Letná biblická škola sa tešili v minulosti veľkej obľube, a preto sme radi, že sa nám ich podarilo v tomto roku obnoviť. Veríme, že aj pomocou týchto letných aktivít sa ich účastníci nielen niečo nové naučia, ale hlavne zažijú dotyk Božej lásky a starostlivosti.

doc. RNDr. Adrian Kacian, MA, PhD.