Výstupy projektov z techniky

Žiaci 2. stupňa sa na hodinách techniky venovali nasledovným projektom.