Prečo je dôležitá naša reakcia na vysvedčenie?

Blíži sa obdobie konca školského roka, ktoré je sprevádzané výsledným hodnotením – vysvedčením, ako dieťa pracovalo za posledný polrok. Pre každého z nás posledné dva roky boli náročné. Obzvlášť pre žiakov, vzhľadom na zmenu vzdelávania z prezenčného na dištančné a naopak, čo so sebou prinieslo mnohé stresové situácie. Museli si zvyknúť na nový online systém odovzdávania úloh, písania písomiek, či skúšania. Žiaci, učitelia, aj rodičia sa museli prispôsobiť zmenám, ktoré sa rýchlo menili a adaptovať sa na nové podmienky, ktoré so sebou situácia prinášala. Nabehnúť na starý režim učenia, ktorý žiakom predtým fungoval, bolo náročné, ale zvládli to a opäť sa môžu tešiť na čas oddychu a radosti z leta.

No pred tým, než sa zavrú brány škôl pred prázdninami, žiaci donesú domov svoje vysvedčenia. Niektorých rodičov potešenia, iných prekvapia, alebo môžu aj sklamať. Práve reakcia rodičov na vysvedčenie je veľmi dôležitá, pretože ovplyvní motiváciu dieťaťa a tiež aj jeho sebavedomie. Rodičia by mali brať vysvedčenie svojho dieťaťa ako výsledok celoročnej práce v škole, ale tiež ako výsledok svojej práce. To znamená, ako sa zaujímali o dieťa počas celého školského roka, ako mu pomáhali, učili sa, podporovali ho.

Ako reagovať na vysvedčenie, ak sú na ňom aj zlé známky?

Dôležité je, aby ste sa s deťmi porozprávali o všetkých známkach z jednotlivých predmetov, nielen o tých zlých. Niekto môže dosahovať výborné výsledky v matematike, fyzike a naopak nemusí mu ísť slovenčina, alebo iný cudzí jazyk. Rozhovor s dieťaťom by mal prebiehať pokojne, bez kriku, vyhrážok… Mal by byť skôr zameraný na možné riešenia, najskôr by mali byť vyzdvihnuté tie dobré známky, pri horších a zlých známkach, by mali rodičia poskytnúť útechu a dohodnúť sa s dieťaťom, že v budúcom školskom roku, sa mu podarí so spoločnými silami rodičov získať na vysvedčení lepšie známky. Určite by rodičia nemali reagovať vo forme vyhrážok, či zákazov – „zruším ti letný tábor“ „nepôjdeš s kamarátmi na výlet“ „kvôli tvojim známkam nepôjdeme na dovolenku“ „za tvoje zlé vysvedčenie sa budeš učiť celé prázdniny“ a podobne. Pre žiaka je trestom už samotná zlá známka.

Čo môže dieťa prežívať kvôli zlým známkam na vysvedčení?

Môže sa báť prísť domov. Práve strach z reakcie rodičov, vo forme zákazov, kriku, môže viesť dieťa k tomu, že sa bude u neho kopiť strach a úzkosť už pred samotným koncom školského roka. Dôležité preto je, aby dieťa malo v takejto situácii oporu niekoho blízkeho – rodiča, priateľa, súrodenca…. Pri deťoch, ktoré sú menej odolné voči stresu, strach z reakcie rodičov ich môže viesť aj k formám sebapoškodzovania, pretože sa ocitlo v bezvýchodiskovej situácii a vie, že svoje známky na vysvedčení už nezmení.

Ako máme reagovať na zlé vysvedčenie?

Takto NIE Takto ÁNO
Ľahostajnosť – „Nechaj mi vysvedčenie na stole, potom sa na to pozriem.“ Motivácia – „Aj keď máš štvorky, nič nie je stratené, vždy sa môžeš zlepšiť.“
Prehnané reakcie – bitka, vyhrážky, zákazy, domáce väzenie Povzbudenie – „Pomôžem ti, spolu to dokážeme.“

V každom prípade, aj keď vysvedčenie nie je úplne podľa našich predstáv, by sme mali dieťa oceniť za snahu, ktorú vynaložilo počas školského roka. Zamerať sa na dobré známky, spoločne ich osláviť, či už vo forme spoločného obedu, alebo výletu, pripraviť niečo, čo je pre dieťa odmenou.

Natália Vrždiaková
Školská psychologička