Výstupy projektov z aplikovanej informatiky

Žiaci 2. stupňa sa na hodinách aplikovanej informatiky venovali nasledovným projektom.