Je za nami apríl

Rozmýšľala som o tom, v čom je naša práca iná ako ostatné, okrem toho, že učitelia majú najviac dovolenky. Myslím si, že málokto môže v práci búrať stereotypy tak, ako my učitelia. Spoznať toľko zaujímavých ľudí tak, ako my učitelia. Nehovorím iba o deťoch, ale aj o rodičoch. O ľuďoch, ktorí nám s maximálnou dôverou denno-denne odovzdávajú svoje ratolesti. Možno to nehovoríme často, ale veľmi si to vážime. Vďaka tomu som ja osobne pochopila, že radosť a vďačnosť idú ruka v ruke s láskou, že by mali byť neodmysliteľnou súčasťou nielen v rodinách, ale aj v školách, škôlkach a iných inštitúciách. Pretože iba láska dokáže zmeniť mnoho…

Apríl má za sebou veľa pekných aktivít – školských aj mimoškolských. Žiaľ, bol to aj mesiac s najvyššou chorobnosťou. To nás však neodradilo a pripravili sme pre deti veľké množstvo zážitkov. 3.4. privítali žiaci 1.A a 1.B triedy EZŠ pod vedením skvelých pani učiteliek Alenky Ondrušekovej a Klárky Galkovej našich predškolákov. Zamestnali ich zaujímavými aktivitami a hrovými cvičeniami a preverili ich znalosti a schopnosti pred blížiacimi sa zápismi do prvých ročníkov.

Nasledujúci deň sa sovičky a žirafky zúčastnili divadielka v CVČ Kamarát o Pyšnej Dorotke a v ten istý deň našu škôlku reprezentovala Magdalénka Ruttkayová na školskom kole v súťaži Duchovná pieseň.

V to isté popoludnie, deti z dvoch najstarších tried absolvovali besedu s mestskou pani policajtkou. Na začiatku apríla nás milo prekvapil svojou iniciatívou pán Hanes, ktorý deťom vo včielkovej a sovičkovej triede prečítal pred denným odpočinkom rozprávky. O najväčšie prekvapenie sa postarala Esterka Borcovanová, ktorá vyhrala okresnú súťaž v maľovaní na tému: Vesmír očami detí. Ocenenie si išla osobne prevziať do Turčianskej knižnice so svojimi rodičmi.

V apríli sme v škôlke odštartovali projekt spolu s Martinským klubom medikov – Macíkova nemocnica. Medici navštívili naše deti a priblížili im pútavým spôsobom prácu lekárov. Sovičky so žirafkami a žabky so včielkami navštívili Turčiansku knižnicu, kde si okrem prezerania kníh vypočuli divadielko o Sove knihomoľke a navštívili aj oddelenie hudobných nástrojov. Pani knihovníčkam ďakujeme za veľkú trpezlivosť.

18. apríl celá škola oslavovala Deň duševného zdravia. Keďže aj škôlkari sú neoceniteľnou súčasťou ESŠ, absolvovali všetky úlohy a aktivity spoločne so žiakmi EZŠ a študentmi EGMT. Ďakujeme za túto možnosť. 22.apríl patril našej Planéte. Aj ten deň sme oslávili spoločne ako spojená škola.

Čerešničkou na torte bola už tradičná návšteva nášho fyzikára Martina Štubňu, ktorý deťom priblížil fungovanie termokamier. Decká boli zaujaté na 120 percent. A nie iba oni. Škôlkari sa zúčastnili aj služieb Božích pod vedením Natálky Kacianovej a samozrejme prebiehala aj pravidelná krúžková činnosť.

Vďaka, Bože za požehnaný apríl.

Zuzana Valková