Olympiáda ľudských práv

Andrea Bačeová z IV.AG ako úspešná riešiteľka krajského kola sa zúčastnila CELOŠTÁTNEHO KOLA 26. OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV 16. – 18. 4. 2024 v Omšení pri Trenčíne. Súťaž sa skladala z dvoch základných kôl, kde žiaci obhajovali pred komisiou svoju esej a riešili rôzne modelové ľudsko-právne problémy. Andrea bola úspešnou riešiteľkou, získala 80 z maximálneho počtu 100 bodov.

Roman Minek