Škôlkari u prvákov

Jednou z najpozitívnejších výhod našej škôlky je jednoznačne spolupráca s ESŠ. Veľakrát sme sa už o tom presvedčili na spoločných akciách školy, na spoločných službách Božích, brigádach a podobne.

Keď sme poprosili Alenku Ondrušekovú, triednu pani učiteľku 1.A, či by sme sa nemohli prísť pozrieť na ukážkovú hodinu, neváhala ani chvíľu a našej žiadosti ihneď vyhovela. Spolu s Klárkou Galkovou, pani učiteľkou 1.B, nás milo privítali a oboznámili deti s úlohami, ktoré ich čakajú. Bola to viac-menej mini previerka toho, čo deti dokážu a či sú pripravené na zápisy do prvých ročníkov. Avšak, to stretnutie bolo predovšetkým o priateľstvách. Stretli sa bývalí škôlkari so súčasnými, ktorí ešte pred necelým rokom drali spolu škôlkarsky koberec. Prváci sa krásne ujali úlohy hostiteľa, prijali našich predškolákov medzi seba a pomáhali im s riešeniami úloh. Na záver si medzi sebou vymenili darčeky-nálepky, cukríky a symbolické zlaté kľúče, ktoré budúcim prvákom otvoria brány školy. Bolo úžasné sledovať túto symbiózu.

Prváci, ďakujeme!

Zuzana Valková