Chvíle pri dobrej poviedke z vydavateľstva Perfekt

Dobrých poviedok pre deti a mládež nikdy nie je dosť. Obzvlášť tých, ktoré okrem estetickej hodnoty ukrývajú etické posolstvo. Práve túto požiadavku má na zreteli vydavateľstvo Perfekt ako organizátor Literárnej súťaže o pôvodnú poviedku pre deti. Zdanlivo obyčajná súťaž v poviedkovej tvorbe ponúka aj pridanú hodnotu. Umožňuje žiakom súťažné, ešte nepublikované, poviedky (tento rok aj básne) čítať, hodnotiť a hlasovať o najlepšiu z nich. Víťazná poviedka získa Cenu dieťaťa 2021.

Tento rok využila príležitosť aj naša škola. Na hodinách literatúry poviedky a básne hodnotilo 53 žiakov 8. ročníka. Súťažné texty si najprv spolu čítali a do hodnotiacich hárkov zapisovali svoje postrehy. Po prečítaní každého textu prebehla diskusia. Žiaci hľadali ich silné i slabé stránky. Následne prideľovali poviedkam a básňam body, pomocou ktorých zostavili výsledné poradie. Medzi našimi ôsmakmi vyhrala poviedka Ja, môj brat a tri vysávače. Z básní si ich najviac získal Chválenkár. Uvidíme, ako budú hlasovať žiaci na ostatných školách a ktorá poviedka nakoniec zvíťazí. A nielen to. Podľa nej bude pomenovaná celá knižka poviedok z tejto súťaže.

Žiaci túto súťaž prijali s nadšením. Ponúkla im priestor na vyjadrenie svojho názoru, rozvíjala kritické myslenie, inšpirovala k čítaniu súčasnej slovenskej tvorby a príjemne spestrila hodiny literatúry. Vydavateľstvu za túto príležitosť ďakujeme.

Ivana Ďuricová Markovičová