Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku ZŠ

V mesiacoch november a december sme realizovali školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci si mohli preveriť svoje jazykové zručnosti a schopnosti v písomnej a ústnej forme.

Ďakujeme všetkým súťažiacim za ich odvahu, vedomosti a chuť sa učiť. Postupujúcim prajeme veľa úspechov v okresnom kole olympiády.

Vyhodnotenie ZŠ
1. miesto – Anna Mária Chalupková
2. miesto – Eva Žiaková
3. miesto – Samuel Berník

Spracovala
Ľubica Paulíková