Olympiáda v anglickom jazyku

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili školského kola Olympiády v anglickom jazyku. Víťazi kategórie 1A a 1B postupujú do okresného kola, víťazka kategórie 1C do krajského kola.
Ďakujeme aj Rodičovskému združeniu pri ESŠ Martin za vecné ceny a Jurajovi Borcovanovi za diplomy.

 

Toto sú mená najlepších troch v každej kategórii:

Kategória 1A
1. miesto Nina Beláková
2. miesto Tereza Froľová
3. miesto Adam Vadkerti

Kategória 1B
1. miesto Michal Balko
2. miesto Eva Žiaková
3. miesto Sofia Čajková

Kategória 1C
1. miesto Nina Claire Štaffenová
2. miesto Veronika Hrivnáková
3. miesto Alexandra Rišianová

Ľuboš Froľo