Predstavujeme Evanjelickú spojenú školu internátnu v Červenici

„Ak sedím vo tme, Hospodin mi je svetlom” Micheáš 7,8

Tento citát vás privíta na stránke školy, s ktorou sme tento rok nadviazali spoluprácu v rámci školského sociálneho projektu Srdcom vidíš, počuješ. Práve tma a ticho sprevádzajú celý život detí i dospelých, o ktorých sa starajú učitelia a pracovníci Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici.

Červenická škola vznikla v roku 1992 a začala vzdelávaním piatich detí. Je jediná svojho druhu v strednej Európe. Dnes má škola 29 žiakov vo veku 3 – 20 rokov. Fyzický vek je však len číslo, nakoľko mentálna úroveň niektorých detí sú dva roky. Vzdelávajú sa v troch organizačných zložkách: špeciálna materská škola, špeciálna základná škola a praktická škola.

V týchto dňoch vrcholí vianočná časť projektu – príprava darčekov, ktoré sú prispôsobené špecifickým potrebám žiakov. V budúcom období pripravujeme pre žiakov aktivity na bližšie spoznanie problematiky hluchoslepoty, plánujeme stretnutia pri tematických filmoch či besedy. Aktuálne sa s fungovaním tohto zariadenia oboznamujú naši žiaci v piatkových decembrových ranných stíšeniach.

V súčasnosti hľadáme spôsoby, ako škole pomôcť pri rekonštrukcii a vybavení školskej kuchynky. Možno sa to nezdá, ale pre školu tohto typu je kuchynka veľmi dôležitá, keďže žiaci praktickej školy sa v nej učia pripraviť jednoduché pokrmy, prestierať stôl, nalievať čaj z džbánu a pod., aby nadobudli samoobslužnosť.

Rovnako potrebné sú aromalampy, difúzery, vonné oleje, masážne strojčeky či biolampa. Tieto zariadenia im umožňujú lepšie vnímať informácie. Keďže majú poškodený zrak a sluch, potrebujú rozvíjať ostatné zmysly – hmat, čuch, chuť.

Medzi našimi školami sa rozbehla aktívna spolupráca. Naši učitelia spolu so žiakmi hľadajú cesty, ako čo najefektívnejšie pomôcť rovesníkom, ktorí nedostali vzácne dary, ktoré si my často ani neuvedomujeme – oči, ktoré vidia a uši, ktoré počujú.

Viac o škole si môžete prečítať tu: https://www.eszscervenica.sk/

Ivana Ďuricová Markovičová


Odovzdanie vianočných darčekov

Ďakujeme žiakom, učiteľom, zamestnancom a rodičom, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii vianočnej časti školského sociálneho projektu Srdcom vidíš, počuješ. Každá trieda z MŠ, ZŠ a gymnázia pripravila vianočný balík jednému dieťaťu podľa jeho špecifických potrieb. Podarilo sa nám tak zabaliť vianočné darčeky pre 29 žiakov a ich učiteľov z Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici.

Darčeky odovzdal 17.12. osobne pán riaditeľ Jozef Sopoliga. A nevrátil sa s prázdnymi rukami. Ako prejav vďačnosti nám červenickí priatelia poslali 700 anjelikov pre všetkých zapojených do tohto projektu. Sme vďační za príležitosť svojím kúskom prispieť k lepším zajtrajškom a za radosť, ktorú z tejto akcie máme vo svojich srdciach.

Za projektový klub
Ivana Ďuricová Markovičová