Olympiáda ľudských práv

Školské kolo olympiády ľudských práv sa na našej škole uskutočnilo 7. a 9.12.2021. Žiaci súťažili v písomnom a ústnom kole, ktoré boli zamerané na problematiku ľudských práv a ich dodržiavania. Výsledky súťaže:

1. miesto Zuzana Novotná IV.BG
2. miesto Michal Kisel IV.AG
3. miesto Jakub Lauček IV.BG

Zuzana Novotná postupuje na krajské kolo olympiády ľudských práv, ktoré sa uskutoční vo februári 2022.

Roman Minek