Podpora rodičovského združenia

Rodičovské združenie Evanjelickej spojenej školy každoročne podporuje viaceré školské akcie a projekty. V roku 2024 a 2025 podporíme okrem pravidelných aktivít aj vybudovanie stojiska pre bicykle.

Čítať celý článok

Street children

Cestovanie láka mnohých ľudí a možno aj ty snívaš, že raz pôjdeš na to alebo ono miesto. Ja som ako dieťa snívala o tom, že navštívim Južnú Ameriku. Počas štúdia na vysokej škole sa môj sen splnil. Mala som možnosť zúčastniť sa dobrovoľníckeho programu v Ekvádore a strávila som tam 8 týždňov. Program sa volal Street children a úlohou dobrovoľníkov bolo tráviť čas s deťmi ľudí, ktorí pracovali a predávali na trhoch. Ak by sme deťom túto možnosť nedali, trávili by svoj čas iba na uliciach alebo medzi stánkami.

Čítať celý článok

Sociálny projekt – Viera, nádej, láska

V rámci predvianočného obdobia sme sa spolu s učiteľmi a žiakmi gymnázia pustili do zbierky hygienických a kreatívnych potrieb pre neziskovú organizáciu Plamienok. Pred Vianocami sme organizácii poslali dve veľké krabice potrieb, ktoré zahŕňali napríklad: kúpacie čiapky so suchým šampónom, hygienické rukavice, podložky pod pacienta, dezinfekciu, rôzne druhy farieb, štetce, hmoty, korálky a iné kreatívne pomôcky. Pani pracovníčky z neziskovej organizácie Plamienok nám nasledovne poslali takýto pekný ďakovný mail:

Čítať celý článok

Stretnutie ZRPŠ (rodičovské združenie)

Rodičia zastupujúci každú triedu školy – triedni dôverníci – sa pravidelne stretávajú minimálne raz za dva mesiace. Naposledy sa tak udialo v utorok 14.11.2023 za účasti zástupkyne riaditeľa Zuzany Račekovej.

Čítať celý článok

Pomáhame vďaka vašej štedrosti

Tento rok pomôžeme výťažkom z vianočných programov jednotlivých ročníkov našej školy partnerovi školského sociálneho projektu neziskovej organizácii Plamienok, ktorá okrem iného pomáha prekonať ľudom ako je pani Zuzana ťažké životné situácie.

Čítať celý článok

Sociálny projekt – výsledky hlasovania

V našej škole každoročne pomáhame organizáciám v rámci sociálneho projektu. Na začiatku školského roka môžu učitelia, žiaci, rodičia poslať návrh organizácie alebo jednotlivca, ktorý následne po splnení kritérií, postupuje do hlasovania.

Čítať celý článok

Holandský vzdelávací systém

Naši učitelia aj široká verejnosť sa v rámci prezentácie, ktorá sa konala 4.októbra v Biblickej škole dozvedeli viac o holandskom vzdelávacom systéme. Prednášať o ňom prišli partneri, ktorí vyzdvihli, že je dôležité vychovávať deti k občianstvu a to pre mesto, krajinu i Európu. Viac ako 70% základných škôl v Holandsku je založených na kresťanských hodnotách.

Viac sa dozviete v reportáži TV Turiec.

 

Konferencia Zmena je tu

O inovatívnych spôsoboch učenia a príkladoch dobrej praxe medzi učiteľmi sa hovorilo na odbornej konferencii Zmena je tu, na ktorej sa v sobotu 14. októbra 2023 stretlo viac ako 100 pedagógov,

Čítať celý článok