Kultúra myslenia na našej škole

Na našej škole sa dlhodobo snažíme o rozvoj kultúry myslenia, ktorú definujeme ako ,,miesto, kde skupinové ako aj individuálne myslenie je vnímané ako hodnota, je viditeľné a aktívne podporované ako súčasť bežnej, každodennej skúsenosti všetkých členov spoločenstva.“

Čítať celý článok

ERASMUS + PROJEKT

V dňoch 31.7.-9.8. 2023 som sa zúčastnila výmeny mládeže, projektu Erasmus+ s témou “Would you survive?” (Prežil/a by si?). Konal sa v malom meste Selema v Litve.

Čítať celý článok

Deň učiteľov škôl Východného dištriktu ECAV

Zriaďovateľ našej školy, Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV, organizuje každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov stretnutie pedagógov evanjelických škôl pôsobiacich na území dištriktu. Teší nás, že medzi tohtoročnými ocenenými pedagógmi boli dve pani učiteľky z našej školy.

Čítať celý článok

Návšteva ministra školstva

Poverený minister školstva Ján Horecký v utorok (14. marca 2023) na pôde našej školy oznámil, že sa od septembra 2023 na Slovensku otvára ďalších 16 Regionálnych centier podpory učiteľov (RCPU).

Čítať celý článok

Ako sa majú deti v ukrajinskej škole?

Od 7. novembra majú žiaci z Ukrajiny možnosť študovať v rodnom jazyku a v prispôsobenom vyučovacom systéme. O tom, ako vyučovanie prebieha a ako vyučovanie vlastne vyzerá nám porozprávala Mai Ondráčková.

Čítať celý článok

Nezabudnuteľná spomienka

V živote človeka prídu stretnutia a vstúpia do nich ľudia na krátku či dlhšiu chvíľu, na ktoré a ktorých si bude pamätať už navždy. Nie ani tak preto, čo sa počas toho stretnutia udialo, čo daný človek povedal alebo možno niekedy ani to, aký významný človek to bol ale pre pocit a dobro, ktoré sme počas toho okamihu cítili.

Čítať celý článok

Erazmus + Írsko – Dublin

V dňoch 23.10 až 30.10.2022 sme sa s kolegom Romanom Minekom zúčastnili jazykového pobytu na úrovni C1,C2 v Dubline cez projekt Erasmus+. Pripravený program hodnotím veľmi pozitívne. Potreba komunikovať a používať jazyk bola nevyhnutná. Programu sa zúčastnilo okolo 192 ľudí z 19 krajín sveta.

Čítať celý článok