Jarný zber papiera

Počas apríla bude na našej škole prebiehať jarný zber papiera. Cieľom súťaže je predovšetkým ochrana životného prostredia a vzbudenie záujmu detí a mládeže o separáciu odpadu. Troch najšikovnejších žiakov s najvyšším množstvom odovzdaného papiera z našej školy odmeníme. Zvážený a zviazaný papier do 20 kg s menom a triedou žiaka môžete nechať vo vstupnej hale Zborového domu. Množstvá nad 20 kg Vás prosíme odovzdať priamo v zbernom dvore firmy Brantner. Ďakujeme, že nám aj takýmto spôsobom pomáhate chrániť životné prostredie.