Erazmus + Granada

Dňa 1. – 9.10. sme sa zúčastnili školenia v španielskej Granade, ktoré bolo zamerané na nové trendy v telesnej výchove. Po trojhodinovom lete z Viedne sme pristáli v slnečnej Malage, kde nás čakalo teplé letné počasie. Prvý deň školenia sme strávili turistikou v pohorí Siera Nevada. Sprievodca nám priblížil krásy španielskej prírody a zobral nás pod najvyšší vrh Mulhacén 3482 m. Cestou nám spoločnosť robili kone, ktoré sa samé venčili po turistických chodníkoch, alebo miestny kamzík, ktorý podával horolezecké výkony.

Čítať celý článok

Review of SONA KMET – Don´t Let Me Go Home

Suppose you’re listening to the soundtrack of an American movie made for teens. You’re intrigued by the haunting vocals, but can’t place the voice.

Someday you’d probably be surprised if you learn it’s Sona Kmet, a Slovak singer-songwriter who works—in English.

Čítať celý článok

Študijná návšteva v holandských školách

Koncom septembra 2022 som mal možnosť navštíviť niekoľko cirkevných škôl v holandskom Alphene, ktoré sú združené v spoločnej organizácii Scope. Túto študijnú návštevu som mohol absolvovať na pozvanie organizácie International Association for Christian Education, ktorej súčasťou sú aj našej evanjelické školy na Slovensku.

Čítať celý článok

Čo nového v Ukrajinskom komunitnom centre?

Rozhovor s absolventkami Zuzkou Kubíkovou (ZK) a Tete Piršelovou (TP) o ich aktivitách v Ukrajinskom komunitnom centre v Martine (KC).

Od 24. februára ubehlo viac ako 100 dní. Krajiny susediace s napadnutou Ukrajinou za ten čas prijali milióny ľudí utekajúcich pred vojnou. V dôsledku tejto situácie začali po celom Slovensku v prvých týždňoch invázie vznikať výdajne potravín a komunitné centrá. V tom martinskom môžete stretnúť aj dve z našich absolventiek, Zuzanu Dagmar Kubíkovú a Teréziu Piršelovú.

Čítať celý článok

Divadlo v divadle

Dramatický krúžok EGMT sa 25.4.2022 zúčastnil krajskej postupovej súťaže s názvom Turčianske javisko, ktorá sa konala v priestoroch Slovenského komorného divadla v Martine. Súťaže sa zúčastnili neprofesionálne divadelné súbory aktuálne zo 4 regiónov v rámci Žilinského kraja. Následne po súťažnej prehliadke divadelné súbory absolvovali rozborové semináre s odbornou porotou.

Čítať celý článok

Zo stavebného denníka výstavby pareniska

Keď sme raz prechádzali s kolegami areál školy, zastavili sme sa pred nepoužívaným krytom pieskoviska. Ležal zarastený trávou a zavadzal na mieste, kde sme v rámci Prírodovedno-matematického klubu plánovali vytvoriť priestor pre externé experimentálne vyučovanie. Tvar a materiál krytu jednoznačne inšpiroval k recyklácii na niečo využiteľné. Napadlo nám zapustené parenisko. Veď vrchnú časť už máme, stačí iba vykopať vnútorný manipulačný priestor. No, nie celkom. Po prvotnom rýchlom nadšení sme narazili na niekoľko prekážok, ktoré sme museli operatívne aktualizovať. A tak sa zo zapusteného pareniska stalo polozapustené parenisko na vyvýšených podperách (odteraz len parenisko).

Čítať celý článok

Ocenená kolegyňa – Zuzana Staňová

Pri príležitosti Dňa učiteľov si 20 pedagógov materských, základných škôl a základnej umeleckej školy pôsobiacich na území mesta slávnostne prevzalo ocenenia z rúk primátora mesta Martin Jána Danka, viceprimátorov Tatiany Červeňovej a Rudolfa Kollára, ako aj predsedu komisie školstva, vzdelávania a mládeže Bruna Horeckého.

„Vychovávať a vzdelávať mladé generácie je nielen náročná práca, ale najmä zodpovednosť. Chcem vyjadriť obdiv a vďaku všetkým, ktorí sa rozhodli ísť touto cestou a každý deň v našich školách odovzdávajú svoje vedomosti ďalej,“ povedal primátor Ján Danko.

Čítať celý článok