Erazmus + Írsko – Dublin

V dňoch 23.10 až 30.10.2022 sme sa s kolegom Romanom Minekom zúčastnili jazykového pobytu na úrovni C1,C2 v Dubline cez projekt Erasmus+. Pripravený program hodnotím veľmi pozitívne. Potreba komunikovať a používať jazyk bola nevyhnutná. Programu sa zúčastnilo okolo 192 ľudí z 19 krajín sveta. Medzi nimi boli aj Slováci, ale neboli sme s nimi v kontakte, okrem úvodného prvého dňa a posledného, čo bola taktiež výhoda, že slovenčina za celý pobyt zaznela minimálne. Náš tútor pochádzal z Írska, takže sme spoznávali oba úradne jazyky Írska – angličtinu aj írsku gaelčinu. Boli sme rozdelení do skupín asi po 15 ľudí, kde sme mali možnosť počuť angličtinu od Talianov, Španielov, Nemcov, Belgičanov či Holanďanov. Boli sme veľmi radi, že sme si aj takto mohli otestovať naše porozumenie angličtiny s iným prízvukom. Možno vtipný moment na úvod bol, že všetci naši „spolužiaci“ boli učitelia angličtiny a my s kolegom sme boli predmetoví učitelia, ktorí učia svoje predmety v angličtine, ale samozrejme to nebol žiaden problém.

Program bol veľmi dobre koncipovaný. Vyučovanie bolo každý deň od 09:00 do cca 16:00. Doobeda prebiehalo vyučovanie v škole (National College of Ireland) alebo v kongresových sálach hotela The Spencer a poobedie bolo venované spoznávaniu mesta v teréne, ale stále v rámci vyučovania. Napr. dostali sme zoznam pamiatok rôzne situovaných po meste s konkrétnymi úlohami k nim a ako výstup sme večer podali krátky report alebo poslali fotografie… . Toto bol pre nás opäť pozitívny bod, že vyučovanie bolo rozdelené na časť povedzme klasickú, v interiéri, s alternáciou exteriéru v poobedných hodinách. Môžeme povedať, že za dva-tri dni sme mali možnosť spoznať mesto, históriu, pamiatky, galérie, obchody.

Predposledný deň bol venovaný spoznaniu krajiny, nie len mesta Dublin. Boli sme súčasťou krásneho výletu do Glendalough – The Valley of two lakes. Odľahlé miesto s pokojnou atmosférou a nádhernou prírodou. Boli sme veľmi radi, že sme mali možnosť vidieť Írsko aj zo strany – vždy zelená krajina 😊.

Ak by sme mali zhrnúť našu skúsenosť s Erasmom, ako aj programom samotným, boli sme spokojní – zabezpečená organizácia, zmysluplné a aktívne učenie, pokryté rôzne aspekty od jazykových po kultúru a históriu krajiny alebo finančný rozpočet, takže určite neľutujeme, že sme sa zúčastnili a bola to dobrá skúsenosť. Čas bol rozvrhnutý tak, že to určite nebola dovolenka, ale mali sme priestor na vlastné spoznanie mesta/krajiny alebo nakúpenia darčekov….aj pre kolegov 😊 . Vďaka patrí aj našej koordinatórke, ktorá nás smerovala a pomohla nám vybaviť všetky potrebné dokumenty.

Monika Loncová