Deň učiteľov škôl Východného dištriktu ECAV

Zriaďovateľ našej školy, Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV, organizuje každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov stretnutie pedagógov evanjelických škôl pôsobiacich na území dištriktu. Teší nás, že medzi tohtoročnými ocenenými pedagógmi boli dve pani učiteľky z našej školy. Prvou ocenenou bola pani učiteľka Alenka Ondrušeková, ktorá získala ocenenie za vysoko profesionálny a zodpovedný prístup vo výchovno-vzdelávacej činnosti, iniciatívu, tvorivosť a spolupodieľanie sa na zvyšovaní kvality vyučovania v oblasti vysoko efektívneho učenia, za citlivý a individuálny prístup k žiakom a úspechy v práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a vytváranie pozitívnej klímy v školskom spoločenstve.

Ďalšou ocenenou bola Alenka Sivoňová z druhého stupňa základnej školy. Bola bratom biskupom Petrom Mihočom ocenená za prípravu a koordináciu školských projektov a aktivít v spolupráci so študentmi, prípravu a organizáciu školských vzdelávacích zájazdov pre žiakov do Osvienčimu a Serede, organizáciu teambuildingových zájazdov na budovanie učiteľského kolektívu, budovanie pozitívneho vzťahu žiakov k literatúre, k národným a svetovým dejinám. Obidvom kolegyniam aj touto cestou ešte raz srdečne gratulujeme a ďakujeme im za ich dlhoročnú profesionálnu a obetavú službu.