Návšteva ministra školstva

Poverený minister školstva Ján Horecký v utorok (14. marca 2023) na pôde našej školy oznámil, že sa od septembra 2023 na Slovensku otvára ďalších 16 Regionálnych centier podpory učiteľov (RCPU). Centrá sú súčasťou kurikulárnej reformy a ich cieľom je pomôcť učiteľom s prechodom na novú formu vzdelávania. Ich činnosť a zriadenie sú financované z plánu obnovy. Doposiaľ ich funguje v regiónoch Slovenska 16. Jedno z dvoch prvých pilotných RCPU bolo založené v roku 2021 práve v Martine. Pôsobí v ňom 7 mentorov aj  radov učiteľov našej školy. Ich cieľom je pomáhať učiteľom s prechodom na novú formu vzdelávania v súvislosti s reformou školstva.

Reportáž TV Turiec z návštevy.