Webinár o našich sociálnych aktivitách v rómskej komunite v Martine

Školský výbor a Výbor misie Evanjelickej cirkvi v tomto školskom roku zorganizoval sériu vzdelávacích webinárov.

Posledným z nich bol webinár s názvom „NIE JE ANI ŽID ANI GRÉK… ANI BIELY ANI RÓM…“ (SKÚSENOSTI A INŠPIRÁCIE Z TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE V RÓMSKEJ KOMUNITE), ktorého lektorom bol náš učiteľ EVN Tomáš Gulán spolu s našou absolventkou Zuzkou Kubíkovou.

ZÁZNAM CELÉHO WEBINÁRA

Rada školy

Dňa 24.5.2021 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie novozvolenej Rady školy pri Evanjelickej spojenej škole v Martine. V úvode riaditeľ školy oboznámil členov s funkciou a štatútom rady školy. Následne prebehla voľba predsedu a podpredsedu. Za predsedu bol jednohlasne zvolený Mgr. Milan Kubík a za podpredsedu bola tiež jednohlasne zvolená MUDr. Janka Hošalová Matisová.

Čítať celý článok

Premeny spôsobené Duchom Svätým – biblická hodina učiteľov

Aj učitelia sú hraví a tvoriví ľudia. Bola by škoda nepodeliť sa o ich výtvory z biblickej hodiny. Tá, ktorá sa konala 8. júna ako posledná v tomto školskom roku, priniesla mnoho zaujímavých momentov. Témou bolo pôsobenie Ducha Svätého v našich životoch a porovnanie ovocia ducha s ovocím tela. Východiskovým biblickým textom bol list apoštola Pavla Galatským,

Čítať celý článok

Včely, včielky, včeličky

Počas teplých májových a júnových dní ste sa aj vy možno stali svedkami rojenia včiel. Z ničoho nič priletí hrozivo vyzerajúci hlučný mrak včiel a usadí sa priamo vo vašej záhrade, aute alebo nebodaj v komíne. Niečo podobné sme mali možnosť zažiť aj my. V piatok 28.5. priamo v areáli školy za pavilónom B sa na plote usadil roj včiel. Ako prvé ho spozorovali z triedy deti a upozornili svojho učiteľa. Potom už len zvedavo pozorovali cez zavreté okná, ako privolaná hliadka hasičov premiestňuje roj včiel do drevenej debničky a odváža ich na bezpečné miesto. Všetko sa obišlo bez jediného pusteného žihadla.

Informoval školník Noro Skaličan

Uzavretie zbierky Ukrajina

S radosťou a vďačnosťou môžeme povedať, že finálna suma, ktorú sa nám podarilo vyzbierať v projekte Srdcom vidíš ďalej od 1.3. do 30.4. 2021 cez účet GBÚ ECAV je 2 676, 21 eur. K najvyššiemu nárastu prostriedkov došlo po zverejnení informácie o zbierke v TV Turiec, ESSMT News a Evanjelickom poslovi spod Tatier, pretože prichádzali príspevky z celého Slovenska.

Čítať celý článok

Nematurita – Miroslav Škoviera

Študenti sú zo zrušenia maturitných skúšok sklamaní. Celý rok sa poctivo pripravovali, na úkor voľného času spracovávali maturitné témy, študovali nielen povinné zdroje. Po zrušení maturít v minulom roku a zrušení stužkovej pevne verili, že aspoň na maturitách budú môcť zažiariť. Žiaľ, nebolo im dopriate…tým dvom-trom, čo naozaj takto rozmýšľali.

Maturita je zážitok. Ale nie je to tak trochu aj prežitok? Mám pocit, že jej hodnota devalvuje v momente, keď si vysoká škola pre uchádzača nastaví vlastný vzdelávací program založený na encyklopedických vedomostiach. Maturita neodráža ani rozdielnu kvalitu výučby na rôznych školách či subjektívny prístup k študentovi.

Najvhodnejším riešením podľa môjho názoru by bola centrálna externá písomná skúška kopírujúca štátny vzdelávací program. Skúška s viacerými úrovňami otázok a jednotným hodnotením. Skúška, ktorú by museli akceptovať všetky vysoké školy a ktorú by študent nevnímal ako formalitu. Dúfam, že to nie je až taká utopistická požiadavka.

Miroslav Škoviera

Nematurita – Martin Štubňa

Zrušenie maturít
V kontexte našej školy mám zo zrušenia maturít skôr smutný pocit. A to kvôli tomu, že na maturitu s fyziky sa pripravovali dvaja veľmi šikovní študenti, ktorí by z môjho pohľadu pred komisiou veľmi dobre obstáli a bola by to taká čerešnička na torte za ich niekoľkoročným úsilím v snahe o pochopenie, ako funguje svet z pohľadu fyziky. Aj keď študenti mali mierne obavy, hlavne z toho, že nie všetky laboratórne experimenty bolo možné spraviť. Ale obsahovo by sa skúška dala prispôsobiť tomu, čo sa stihlo.

Keďže som však aj v kontakte so študentami iných škôl, ktorí sa napríklad museli stretávať aj s tým, že im neotvorili kvôli pandémii internát, ale ich škola bola otvorená, a tak nemali žiadnu on-line výučbu ani materiály, alebo boli školy, kde on-line výučba nebola v takom rozsahu ako u nás, tak si myslím, že zrušenie maturít bolo dobrým rozhodnutím. Takíto študenti by naozaj mohli mať problém pred komisiou obstáť a nebolo by to kvôli ich nedostatočnej práci.

Čítať celý článok

Nematurita – Monika Loncová


Vyjadrenie, na ktoré študenti maturitných ročníkov čakali viac ako na upozornenie zo sociálnych sietí. Je to tu – maturity 2021 sú zrušené. Pre niektorých je táto správa oslobodzujúca, pre niektorých hotová katastrofa. A kde som ja? Niekde na pol ceste …

Zrušenie maturít z pohľadu študenta, ktorý sa rok vzdelával online, beriem do istej miery ako oslobodzujúce alebo ako by to nazvali študenti „ o starosť menej“, či viac času na kvalitnejšiu prípravu na vysoké školy. Na druhej strane práve tento čas sa dal využiť na hlbšie pochopenie súvislostí a sebarozvoj. Keď si vezmem našu školu a ponuku online vzdelávania, študenti majú naozaj širokú a kvalitnú ponuku vzdelávania, ktorá sa samozrejme nedá porovnať s prezenčnou formou. Ale čo maturitné ročníky, ktoré mali online vzdelávanie v menšej kvalite či okresanej forme?

Keďže systém online vzdelávania nie je na všetkých školách jednotný, navyše každý jeden študent je iný a vyhovuje mu iný štýl výučby, či motivácie k učeniu, verím, že mnohí si vydýchli.

Čítať celý článok