Študijná návšteva v holandských školách

Koncom septembra 2022 som mal možnosť navštíviť niekoľko cirkevných škôl v holandskom Alphene, ktoré sú združené v spoločnej organizácii Scope. Túto študijnú návštevu som mohol absolvovať na pozvanie organizácie International Association for Christian Education, ktorej súčasťou sú aj našej evanjelické školy na Slovensku.

Čítať celý článok

Čo nového v Ukrajinskom komunitnom centre?

Rozhovor s absolventkami Zuzkou Kubíkovou (ZK) a Tete Piršelovou (TP) o ich aktivitách v Ukrajinskom komunitnom centre v Martine (KC).

Od 24. februára ubehlo viac ako 100 dní. Krajiny susediace s napadnutou Ukrajinou za ten čas prijali milióny ľudí utekajúcich pred vojnou. V dôsledku tejto situácie začali po celom Slovensku v prvých týždňoch invázie vznikať výdajne potravín a komunitné centrá. V tom martinskom môžete stretnúť aj dve z našich absolventiek, Zuzanu Dagmar Kubíkovú a Teréziu Piršelovú.

Čítať celý článok

Divadlo v divadle

Dramatický krúžok EGMT sa 25.4.2022 zúčastnil krajskej postupovej súťaže s názvom Turčianske javisko, ktorá sa konala v priestoroch Slovenského komorného divadla v Martine. Súťaže sa zúčastnili neprofesionálne divadelné súbory aktuálne zo 4 regiónov v rámci Žilinského kraja. Následne po súťažnej prehliadke divadelné súbory absolvovali rozborové semináre s odbornou porotou.

Čítať celý článok

Zo stavebného denníka výstavby pareniska

Keď sme raz prechádzali s kolegami areál školy, zastavili sme sa pred nepoužívaným krytom pieskoviska. Ležal zarastený trávou a zavadzal na mieste, kde sme v rámci Prírodovedno-matematického klubu plánovali vytvoriť priestor pre externé experimentálne vyučovanie. Tvar a materiál krytu jednoznačne inšpiroval k recyklácii na niečo využiteľné. Napadlo nám zapustené parenisko. Veď vrchnú časť už máme, stačí iba vykopať vnútorný manipulačný priestor. No, nie celkom. Po prvotnom rýchlom nadšení sme narazili na niekoľko prekážok, ktoré sme museli operatívne aktualizovať. A tak sa zo zapusteného pareniska stalo polozapustené parenisko na vyvýšených podperách (odteraz len parenisko).

Čítať celý článok

Ocenená kolegyňa – Zuzana Staňová

Pri príležitosti Dňa učiteľov si 20 pedagógov materských, základných škôl a základnej umeleckej školy pôsobiacich na území mesta slávnostne prevzalo ocenenia z rúk primátora mesta Martin Jána Danka, viceprimátorov Tatiany Červeňovej a Rudolfa Kollára, ako aj predsedu komisie školstva, vzdelávania a mládeže Bruna Horeckého.

„Vychovávať a vzdelávať mladé generácie je nielen náročná práca, ale najmä zodpovednosť. Chcem vyjadriť obdiv a vďaku všetkým, ktorí sa rozhodli ísť touto cestou a každý deň v našich školách odovzdávajú svoje vedomosti ďalej,“ povedal primátor Ján Danko.

Čítať celý článok

Chvíle pri dobrej poviedke z vydavateľstva Perfekt

Dobrých poviedok pre deti a mládež nikdy nie je dosť. Obzvlášť tých, ktoré okrem estetickej hodnoty ukrývajú etické posolstvo. Práve túto požiadavku má na zreteli vydavateľstvo Perfekt ako organizátor Literárnej súťaže o pôvodnú poviedku pre deti. Zdanlivo obyčajná súťaž v poviedkovej tvorbe ponúka aj pridanú hodnotu. Umožňuje žiakom súťažné, ešte nepublikované, poviedky (tento rok aj básne) čítať, hodnotiť a hlasovať o najlepšiu z nich. Víťazná poviedka získa Cenu dieťaťa 2021.

Čítať celý článok

Predstavujeme Evanjelickú spojenú školu internátnu v Červenici

„Ak sedím vo tme, Hospodin mi je svetlom” Micheáš 7,8

Tento citát vás privíta na stránke školy, s ktorou sme tento rok nadviazali spoluprácu v rámci školského sociálneho projektu Srdcom vidíš, počuješ. Práve tma a ticho sprevádzajú celý život detí i dospelých, o ktorých sa starajú učitelia a pracovníci Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici.

Čítať celý článok

Akadémia veľkých diel

Dobre využi svoj čas a vstúp do diskusie s autormi, ktorí formovali našu civilizáciu. Odhaľ nový pohľad na seba a svet, ktorý ti ponúkajú veľké diela. Poď diskutovať so svojimi spolužiakmi, lepšie ich spoznaj a zaži pohodové debaty o večných témach. Buduj si kritické myslenie, sústredenosť a schopnosť diskutovať.

Čítať celý článok