Ďakovný večer Ukrajinského komunitného centra

Príbeh ´22 UKRAJINSKÉHO KOMUNITNÉHO CENTRA V MARTINE

Koncom februára 2022 sa zmenil svet. Ukrajinský svet sa začal ocitať v troskách deštrukcie.

A zmenil sa aj náš svet, keďže len pár stoviek kilometrov od našich domov padajú bomby, zomierajú nevinní, a vojnový konflikt vyháňa celé rodiny z ich domovov.

Väčšina z nich dúfa, že sa čoskoro vráti naspäť; avšak rýchlo zisťujú, že ich obydlia sa v mnohých prípadoch zmenili na ruiny a oni sa už nemajú kam vrátiť.

Už takmer rok žijú v strachu o svojich blízkych, ktorí ostali na Ukrajine; nemôžu spávať lebo manžel či starí rodičia, ktorí ostali doma, možno túto noc neprežili bombardovanie. Netrpezlivo a v skľúčení čakajú na správy, či sú ich blízki dnešný deň v bezpečí.

A uprostred toho všetkého sa oni – utekajúci – ocitajú v našom meste; a títo cudzinci sa stávajú našimi a naše mesto začína dýchať na modro-žlto.

Toto je príbeh tých, ktorí sa rozhodli týmto našim odídencom podať pomocnú ruku. Nielen jednorazovo, ale snažia vytvoriť z nášho mesta aj ich mesto; z našich škôl aj ich školy; z našich firiem aj ich zamestnanie.

Je mi cťou zoznámiť vás s príbehom Ukrajinského komunitného centra v Martine. Toto komunitné centrum nie je iba miestnosťou, ale je živým organizmom; existuje iba vďaka ľuďom, ktorí ho robia tým, čím je. Je spojením ľudí dobrej vôle, ktorí z neho robia nový domov pre našich odídencov.

Reportáž na TV Turiec: https://www.youtube.com/watch?v=8G49DJBUVJo  /od 10:20 do 14:25 min./

Kompletný príbeh Ukrajinského komunitného centra v Martine prinesieme v nasledujúcich častiach ESSMT NEWS.

Tomáš Gulán