Tichá trieda

Začiatkom septembra boli žiaci druhého ročníka vďaka divadelnému predstaveniu Tichá trieda na dve hodinky ušetrení od učenia, ale veľa sa z neho naučili. Evanjelické gymnázium v Martine prijalo štedrú ponuku Divadla Jána Palárika z Trnavy ukázať žiakom to, čo možno zažili ich rodičia alebo starí rodičia. Predsa jeden z dôvodov učenia sa histórie je neopakovať staré chyby.

Predstavenie Tichá trieda bolo výnimočné tým, že divák bol súčasťou diania a mohol sa cítiť ako jedna z postáv, len bez scenára. Dej sa odohrával v bežnej slovenskej triede v novembri 1989. Traja herci znázornili role študentky – prívrženkyne režimu komunistickej strany, študenta – odporcu režimu a nerozhodného učiteľa. Herci sa voľne pohybovali po triede a žiaci mali možnosť sledovať predstavenie zblízka a reagovať na rôzne situácie. Po radostnom mávaní vlajkami, recitovaní premotivovanej socialistickej básne a vyrábaní násteniek so sloganmi, odpočúvaní alebo snahe o udávanie sme mali aký-taký prehľad, ako sa ľudia v tej dobe mohli cítiť. Po prvej časti predstavenia nasledovala zinscenovaná vášnivá diskusia troch hercov o zlých a dobrých stránkach socializmu, ktorá nás mala vyprovokovať k premýšľaniu a vybudovaniu si vlasného názoru. Táto forma predstavenia bola mimoriadne zaujímavým zážitkom.

Andrea Cuľbová II.BG