Semafor náš kamarát

Celý druhý septembrový týždeň sa “Žirafky” učili o dopravných prostriedkoch a samozrejme aj o dodržiavaní pravidiel pri cestnej premávke, prechode cez priechod pre chodcov. Nakoniec si vyrobili svoje vlastné dlaňové semafóriky.

Kolektív učiteľov EMŠ