Tri svadby a jeden krst

Koncom leta a začiatkom školského roka sme mali v našom pedagogickom aj nepedagogickom zbore niekoľko radostných udalostí. Naše tri kolegyne – Simonka Ujčeková, Lucka Remeňová a Katka Meniarová si zmenili priezviská. Odteraz ich budete stretávať pod menami Lilgeová, Glejteková a Topoli. Jednu vec však majú predsa len spoločnú – všetky tri sa sobášili v našom Evanjelickom kostole v Martine. Pri príležitosti sobáša Katky Topoli bol pokrstený aj jej prvorodený syn Boris.

Všetkým trom, rovnako ako aj malému Boriskovi, prajeme veľa radosti a Božieho požehnania.

Natália Kacianová, školská farárka a 3x sobášiaca 😉