Introducing new members of our teaching staff: NINA WEIß

You came here as a volunteer from Germany, Nina. What motivated you to do a year of volunteering in Slovakia?
I just finished school in July and I felt like I needed a break before going to university. I want to gain some new experience. Living in a foreign country, meeting new people, learning a new language.

What has your volunteer experience as a teacher been like so far?
I really enjoy having a new point of view on the German language (I never thought so much about German grammar before). And I am having a great experience so far. My colleagues and especially my mentors are very friendly and supporting.

What are you most looking forward to in the coming year?
That’s difficult because I look forward to many things. One of the most important ones might be discovering different places in Slovakia (visiting cities and going for hiking tours). But also meeting new people and making new friends. And last but not least the working experience as a teacher.

What are your hobbies and how did you get into them?
My Hobbies are mainly connected to music. I love singing and I play the violin. I started playing the violin during 1st grade. My parents and I were invited to a wedding and the groom’s sister played some songs on the violin during the celebration. When I heard her play I decided that I wanted to take violin lessons and I never regretted it. At the age of 13 I became part of our school orchestra and that’s what I still enjoy about playing an instrument: playing together with other musicians.

Čítať celý článok

Sociálna zbierka, ktorá išla (aj) tak trochu mimo nás…

Letné prázdniny sa okrem učiteľského oddychu niesli v znamení opakovaných telefonátov zo strany dobrovoľníkov zapojených do projektu Black and White a občianskeho združenia martINKLÚZIA, že sa im hromadia veci – oblečenie a obuv, hygienické potreby, školské potreby, dokonca matrace a chladnička – ktoré by sme mohli odviezť našim priateľom do základnej školy v Rokycanoch a do osady v Chminianskych Jakubovanoch (o predchádzajúcich aktivitách v týchto lokalitách sme vás informovali už v minulosti). Zozbierané veci sme priebežne uskladňovali v skladových priestoroch našej školy a začiatkom októbra sme sa konečne vydali na dlhú cestu na východ.

Čítať celý článok

Naši úspešní absolventi Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu

Do medzinárodného projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (www.dofe.sk) je naša škola zapojená už viac rokov. Mladí ľudia na celom svete majú príležitosť získať medzinárodne uznávaný certifikát a hlavne rozvíjať sa pod vedením skúsených mentorov v oblasti fyzickej aktivity, rozvoja zručností a svojich talentov, vykonávajú pravidelnú dobrovoľnícku činnosť a tiež spolupracujú pri príprave a realizácii dobrodružnej expedície. Tento školský rok máme 6 úspešných absolventov bronzovej úrovne: Ján Redecha, Vincent Švec, Kristýna Klaudia Krystýnková, Matej Kozánek, Terézia Kacianová, Anna Malá. Teší nás tiež, že do programu sa zapojili noví žiaci mladších ročníkov školy a že viacerí úspešní absolventi sa rozhodli pokračovať aj na striebornej úrovni programu. Veľká gratulácia všetkým absolventom a veľa vytrvalosti tým, ktorí pokračujú v programe a rozvíjajú svoje zručnosti a talenty.

Tomáš Gulán, Koordinátor DofE na ESŠ

 

Biela pastelka

Naša škola sa každoročne zapája do pomoci ľuďom so zrakovým hendikepom formou dobrovoľníckej činnosti našich žiakov na finančnej zbierke Biela pastelka (www.bielapastelka.sk). Spolupráca s Úniou nevidiacich a slabozrakých je každoročne výborná, za čo ďakujeme koordinátorke projektu pre región Turca pani Strončekovej. Okrem koordinácie zbierky vysvetlila našim žiakom na praktických ukážkach, aký náročný je bežný život ľudí so zrakovým postihnutím. A ďakujeme tiež našim 22 žiakom z druhého ročníka gymnázia, ktorí sa v uliciach mesta aktívne zapojili do zbierania finančných prostriedkov na vzdelávacie potreby pre ľudí, ktorí majú zrakové obmedzenie.

Tomáš Gulán

Súčasťou kultúry v meste Martin

Vďaka hudobnému programu nášho gymnázia pravidelne spolupracujeme s Kultúrnou scénou mesta Martin ako aj ďalšími kultúrnymi inštitúciami v regióne. Okrem hudobne nadaných študentov máme muzikantov aj z radov Rodičovského združenia a snáď svetovým fenoménom je autorská hudobná tvorba (nášho) školníka Nora Skaličana. Všetky tieto talenty sme toto leto skĺbili a k hudobnému zoskupeniu noriss a KAPELA sme prizvali aj našu absolventku, speváčku Soňu Kmeťovú. S hudobným programom sme obohatili tohtoročné martinské kultúrne leto a tiež septembrové dni mesta Vrútky. Do spievania, priatelia!

Školskí muzikanti

EGMT kempy 2021

Pandemická situácia v uplynulých dvoch rokoch nedovolila realizovať klasické EGMT kempy pre budúcich prvákov v čase letných prázdnin. Sme vďační, že sme aspoň v menšom rozmere mohli vytvoriť priestor na teambuilding a osobnostný rozvoj pre žiakov prvého a druhého ročníka gymnázia na začiatku septembra. Oba ročníky absolvovali trojdňový pobyt v zariadení pre školy v prírode v Kľačne. Prváci tam boli od 6. do 8. septembra a druháci od 8. do 10. septembra.

Program vytvoril žiakom možnosť lepšie spoznať svojich spolužiakov, triednych učiteľov, amerických lektorov, nemeckú dobrovoľníčku a ďalších pedagógov. Tiež sa mohli dozvedieť niečo o sebe, o svojich silných a slabých stránkach, stanoviť si ciele na školský rok a zamyslieť sa nad otázkou: Čo chcem robiť v budúcnosti? Nechýbala ani duchovná potrava v podobe ranných stíšení a večerných zamyslení. Dobrú atmosféru počas vonkajších teambuildingových aktivít podporilo vynikajúce počasie a pekné prostredie.

 

Zo spätnej väzby od žiakov:

„Odchádzame ako lepší kolektív, určite mám viac kamarátov.“

„Zistila som o sebe nové veci, a to mi v budúcnosti pomôže.“

„Najviac sa mi páčilo, ako sme spievali slovenské ľudovky po anglicky.“

„Škoda, že to bolo také krátke.“

„Ďakujem za zamyslenia, mnohé som si uvedomila.“

Jana Bosáková

Peer ministry – letný kurz 2021

V školskom roku 2020/2021 sme v plánoch museli mnohé zrušiť alebo veľmi upraviť, aby sa aspoň niečo dalo realizovať. Peer ministry skupina sa počas celého roka pravidelne stretávala aj v online priestore, pretože sme si uvedomovali, že práve v takomto období je sociálny kontakt, komunikácia a vzájomná podpora veľmi dôležitá.

Čítať celý článok

Letná biblická škola 2021

Letná Biblická škola bavila a vzdelávala deti aj počas uplynulého leta. Americkí priatelia z partnerského cirkevného zboru na Slovensko vzhľadom na pandémiu nezavítali. No to nebol dôvod, aby v tábore nevládla priateľská a pokojná atmosféra poprepletaná biblickými príbehmi, hrami i pohybom.

 

Modlitba pri príležitosti Bohoslužieb Veni Sancte na začiatku školského roka 2021/22

Pomodlime sa spolu s učiteľom národov – Jánom Amosom Komenským.
Pane Bože, ďakujeme Ti za dar škôl, že sa na nich môžeme učiť múdrosti t.j. novému poznaniu a porozumeniu, cnosti a mravnosti a tiež pobožnosti. Daj nech sa v školách hľadá a nachádza spôsob, podľa ktorého by učitelia menej učili, ale žiaci sa viac naučili, aby bolo v školách menej zhonu, nechutí a márnej práce, no viac voľného času, potešenia a zaručeného úspechu.

Čítať celý článok

Pokoj Vám

Poznáte pocit, keď na začiatku niečoho nového máte chvenie a motýliky v bruchu, lebo neviete presne, čo Vás čaká? Mohli by sme to nazvať tréma, možno sú to obavy, neistota, pochybnosti alebo až strach. Niekedy tieto veci majú reálny základ a inokedy je to len v našich hlavách. Moja malá dcéra Miladka – teraz už prváčka – to vyjadrila ako prvú vec, keď sa ráno prebudila a povedala: „Ja sa bojím ísť do školy.“ Nie preto, že by bolo niečo konkrétne, čoho sa bojí, ale preto, že ide do niečoho pre ňu nového, čo ešte nezažila, neskúsila a má z toho obavy. Je to obava zo zmeny. Prežívame niečo podobné teraz na začiatku školského roka?

Čítať celý článok