Pokoj Vám

Poznáte pocit, keď na začiatku niečoho nového máte chvenie a motýliky v bruchu, lebo neviete presne, čo Vás čaká? Mohli by sme to nazvať tréma, možno sú to obavy, neistota, pochybnosti alebo až strach. Niekedy tieto veci majú reálny základ a inokedy je to len v našich hlavách. Moja malá dcéra Miladka – teraz už prváčka – to vyjadrila ako prvú vec, keď sa ráno prebudila a povedala: „Ja sa bojím ísť do školy.“ Nie preto, že by bolo niečo konkrétne, čoho sa bojí, ale preto, že ide do niečoho pre ňu nového, čo ešte nezažila, neskúsila a má z toho obavy. Je to obava zo zmeny. Prežívame niečo podobné teraz na začiatku školského roka?

Obrovský strach a dokonca smútok zrejme prežívali učeníci Pána Ježiša Krista po jeho ukrižovaní. Jeho smrťou sa akoby rozplynuli všetky ich nádeje, boli uvrhnutí do obrovskej neistoty a chaosu. Dokonca z ohromného strachu pred nepriateľmi, ktorí by ich potenciálne mohli zabiť, sa schovali, dnešnými slovami by sme povedali, dali sa do samoizolácie či karantény. Boh ich však nenechal v chaose a strachu samotných. Boh nie je a neostal mŕtvy, vzkriesený Ježiš vstúpil do ich izolácie. Ako sa píše v Biblii …keď boli učeníci zo strachu pred Židmi za zavretými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Vzkriesený Ježiš ich upokojuje, povzbudzuje ich, aby nemali strach. On ich neopustil, nenechal napospas strachu a neistote, ale prináša pokoj.

Milí rodičia, september je náročný. Je treba nabehnúť znovu na školský režim, vybaviť všetky veci, ktoré sa týkajú školy, krúžkov, zladiť pracovný život so školským životom Vašich detí. Určite Vám bežia hlavou otázky: Budeme zvládať výchovu našich ratolestí? Ako Covid ovplyvní naše životy? Budú naše deti v bezpečí v škole? Budeme zdraví? Nebudeme zase zatvorení v karanténe a zase na dištančnom vzdelávaní? Za školu chcem povedať, že sme v tom spolu s Vami, verím, že to spolu zvládneme. Aj do tejto situácie Vám hovorí vzkriesený Ježiš: Pokoj Vám.

Milí žiaci, zvlášť vy prváci a noví žiaci z iných škôl. Viem, že máte mnohé otázky a pochybnosti. Ako to bude tento rok v škole? Budeme viacej v škole a spolu s ostatnými spolužiakmi alebo zatvorení doma? Bude sa nám dariť? Budeme mať dobré známky? Budeme dobrý kolektív a partia v triede? Budeme mať dosť kamošov? Budeme mať dobrých učiteľov, ktorí nás veľa naučia, budú ku nám citliví a budú mať pre nás porozumenie? Urobíme všetko pre to, aby sa tak stalo. Verte, že aj do týchto pochybností vstupuje vzkriesený Ježiš a aj Vám hovorí: Pokoj Vám.

Aj Vám milí kolegovia a kolegyne, učitelia, učiteľky hovorí vzkriesený Ježiš: Pokoj Vám. Nebojte sa a nemajte obavy učiť žiakov premýšľať a viesť ich k porozumeniu, je to viac ako prebrať látku. S odvahou vstupujte nielen do inovácií v učení, ale aj do bolestí, obáv, samoty a pochybností svojich žiakov. Buďte pre seba navzájom, ale aj pre žiakov príkladom odvahy a viery v Boha. Buďte činorodí a nebojte sa ísť neprebádanými cestami, aby ste tak mohli byť príkladom pre svojich žiakov. Ja som vďačný za Vás, že už tak robíte.

Milí rodičia, žiaci a kolegovia, aj dnes za zatvorené dvere našich obáv, pochybností a strachu vstupuje vzkriesený Ježiš so svojím uistením pokoja, aj nám hovorí: Pokoj Vám. S odvahou a odhodlaním, ale aj s radosťou tak môžeme vstúpiť do nového školského roka. Podobne, ako keď učeníci, ktorí stretli vzkrieseného Ježiša a ten rozptýlil ich strach a oni sa zaradovali.

Alebo ako konštatovala moja malá dcéra po rozhovore o škole: „Teším sa na to, lebo to bude iné.“

Príhovor na začiatku školského roka 2021/22
Jozef Sopoliga, riaditeľ