Letná biblická škola 2021

Letná Biblická škola bavila a vzdelávala deti aj počas uplynulého leta. Americkí priatelia z partnerského cirkevného zboru na Slovensko vzhľadom na pandémiu nezavítali. No to nebol dôvod, aby v tábore nevládla priateľská a pokojná atmosféra poprepletaná biblickými príbehmi, hrami i pohybom.