SEEKER

Báseň Seeker je napísaná z dvoch uhlov pohľadu a jej význam sa mení podľa toho, či ju čítame zhora nadol, alebo zdola nahor. V ktorej z týchto dvoch možností ste našli sami seba?