Ako sme online kolážovali na hodine literatúry

Koláž je predovšetkým označenie pre výtvarnú techniku nalepovanie rozličných materiálov, predovšetkým z papiera a tkanín. Na jej tvorbu sa používajú stránky z časopisov, farebný alebo priesvitný papier, celofán, atď, ale dá sa použiť akýkoľvek materiál, ktorý možno nalepiť na plochý povrch. „Online literárna koláž“ je vytváraná na tomto princípe, tiež je to výber rôznych stránok, obrázkov a motívov z online zdrojov (časopisov, fotografií či obrázkov), ktoré spolu na jednej ploche vytvárajú zaujímavý obraz k určenej téme a sú doplnené aj nejakým výstižným krátkym textom dopĺňajúcim situáciu z knihy. Pozrite sa, ako sa vynikajúco „vyhrali“ študenti prvého ročníka gymnázia s kolážami k literárnemu dielu od G. de Maupassanta Guľôčka, ktoré čítali v rámci poznávania literárnych noviel a možno sa aj vy rozhodnete siahnuť po tomto zaujímavom literárnom diele.

Janka Šuchová