Prianie od rodičov ku Dňu učiteľov

Dobrý deň, pani učiteľka,
dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom, ako i dúfam všetkých rodičov našej triedy, poprial k dnešnému sviatku všetkých učiteľov veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v súčasnej špecifickej dobe. Vieme veľmi dobre, ako je to náročné učiť naše ratolesti dištančne, ale bohužiaľ nám nič iné neostáva a musíme to spoločne vydržať a zvládnuť. Verím, že sa čoskoro vrátime do normálu, aby sme mohli pokračovať štandardným spôsobom výuky a života.

Prosím, odovzdajte môj pozdrav aj pánovi riaditeľovi, vedeniu školy a celému učiteľskému zboru.

S pozdravom

R. Salcer, zástupca rodičov 3.BG