“Prevencia sexuálneho zneužívania”

Dávame Vám do pozornosti novú brožúru, ktorá je na stránke detstvo bez násilia: „Takže toto je sexuálne zneužívanie?“. Brožúra je zameraná na zamedzenie online sexuálneho vykorisťovania a zneužívania detí a bola vytvorená v spolupráci s deťmi, aby sme im mohli túto tému priblížiť detskou rečou.

Materiál pokrýva témy sexuality a sexuálneho zneužívania a využíva niekoľko scenárov prispôsobených deťom a tínedžerskemu svetu na odovzdanie dôležitého odkazu. Hlavným posolstvom je myšlienka, aby sa deti a dospievajúci necítili osamotení v situáciách, kedy majú problémy, otázky alebo potrebujú radu. Mali by sa obrátiť na osoby, ktorým dôverujú, vrátane rodičov, rodinných príslušníkov, učiteľov, psychológov, právnikov a využiť tiež možné alternatívy, ako je online chat alebo linka pomoci pre deti, ktoré im môžu pomôcť v rôznorodých problémoch. Cieľom je tiež poskytnúť užitočné rady a informácie deťom alebo dospelým, či už majú obavy z určitého správania, majú otázky týkajúce sa ich práva odmietnuť, alebo čo robiť, keď sa zdieľajú sexuálne explicitné fotografie a ako je možné získať prístup k podpore pri riešení týchto otázok.
Brožúra poskytuje nahliadnutie do príbehov niekoľkých mladých ľudí a prostredníctvom primeranej terminológie, zvyšuje povedomie o hmotných a procesných ustanoveniach Lanzarotského dohovoru – Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním.
Na stránke: www.destvobeznasilia.gov.sk  nájdete mnoho zaujímavých informácií k problematike v oblasti násilia páchaného na deťoch, ktoré sú určené deťom, rodičom, profesionálom pracujúci s deťmi. Získate základný prehľad o problematike násilia páchaného na deťoch, o včasnej intervencii, o prevencii, …
Taktiež tam nájdete databázu filmov a kníh, ktoré voľne a zrozumiteľne približujú, čo sa deje s dieťaťom a s jeho najbližšími, s verejnou mienkou a budúcnosťou dieťaťa. Niektoré diela prinášajú pohľad na prežívanie obete samotnej, niektoré vykresľujú páchateľa a rovnako aj všetkých obetiach násilia o ktorých sme možno ako o obetiach nikdy neuvažovali. Pri pozeraní filmu, resp. pri čítaní kníh sa držte odporúčaní distribútora pre vekovú hranicu. Link: https://detstvobeznasilia.gov.sk/pre-media.
S pozdravom
Mgr. Oľga Kubíková
Koordinátor ochrany detí pred násilím
Okres Martin a Turčianske Teplice